Đề thi Toán học kì 2 lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Đề thi Toán lớp 1 kì 2

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 là đề thi Toán lớp 1 kì 2 do VnDoc.com sưu tầm lại, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 1 học kỳ 2 thêm linh hoạt và chủ động hơn.

Đề thi cuối học kì 2 lớp 1

Câu 1: Tính

43 + 22 + 31 = ……

96 – 43 – 22 = ……

89 – 43 – 25 = …….

89 – 25 + 43 = ……..

67 + 22 – 35 = ….

67 – 35 + 22 = ……

Câu 2: Viết số có hai chữ số thành số chục và số đơn vị ( theo mẫu):

53 = 50 + 3

35 = …………….

55 = ……………

10 = ……………..

36 = ………………

63 = ………………

33 = ……………….

40 = ………………

69 = ………………..

96 = ………………

99 = ………………

80 = ………………

Câu 3: Tính nhẩm

50 + 20 + 6 = ….

50 + 30 + 9 = ……

70 + 20 + 8 = ……

50 + 26 + 3 = …..

50 + 36 + 2 = …..

70 + 28 + 1 = …..

72 + 4 + 3 = …..

86 + 2 + 1 = ……

94 + 3 + 2 = …..

Câu 4: Viết số:

Bảy mươi ba: ………….

Ba mươi bảy: ………….

Chín mươi lăm: ……….

Năm mươi chín: ………

Sáu mươi tư: ……………

Năm mươi mốt: …………

Câu 5: Tính

77 cm - 35 cm + 26 cm = .............

57 cm + 20 cm + 12 cm = ............

Câu 6: Lúc 7 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

  • Lúc 11 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....
  • Lúc 12 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....
  • Lúc 3 giờ kim phút chỉ vào số .... , kim giờ chỉ vào số .....

Câu 7: An có 10 bút chì màu, 6 bút sáp và 3 bút mực. Hỏi An có tất cả bao nhiêu cái bút các loại?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 8: Trong giờ thể dục, lớp 1A chia làm hai nhóm tập chạy, nhóm 1 có 21 bạn, nhóm 2 có 23 bạn. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn học giờ thể dục?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 9: Vườn nhà Nga có 45 cây vải. Mẹ mới trồng thêm 3 chục cây na . Hỏi vườn nhà nga có tất cả bao nhiêu cây vải và na?

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Câu 10: Viết phép cộng số lớn nhất có hai chữ số với số bé nhất rồi tính kết quả:

Bài giải

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Bộ đề ôn tập cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2019-2020:

Ngoài Đề ôn tập cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 2 trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 của các môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1Tiếng Anh lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.551
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm