Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 (tuần từ 27/4 đến 01/5)

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 (tuần từ 27/4 đến 01/5) bao gồm các dạng Toán 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 27/4

Bài 1. Số?

5 - 5 + … = 4 8 - 7 + …. = 7

7 + 3 - … = 5 6 + 2 -…. = 4

Bài 2. Tính

a) 2 + 4 - 2 =.............. 8 - 3 - 1 =................

b) 5 + 0 + 3 =……. 9 - 6 + 4 = ……….

Bài 3.

a. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 10 ; 7 ; 12 ; 19 ; 15

b. Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Bài 4: Tìm một số biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Bài 5. Viết các số: 13, 19, 8, 18, 9, 14, 6

- Theo thứ tự từ bé đến lớn: ................................................................................

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:.................................................................................

Bài 6. Vẽ và đặt tên cho đoạn thẳng có độ dài 8cm?

….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 28/4

Bài 1. Đặt tính rồi tính

12 + 5

.........

.........

.........

14 + 4

.........

.........

.........

13 + 5

.........

.........

.........

13 + 3 16 + 3

.......... .........

........... .........

........... .........

Bài 2. Số?

18 = ... + 3 19 = 17 + ....

17 = 14 + .... 15 = .... + 13

19 = ... + 15 16 = 11 + .…

Bài 3: Điền dấu thích hợp:

6 + 3 ….10 – 3

4 + 1 … 5 – 0

8 – 8 … 7 – 7

7 + 2 ….4 + 3

10 – 8 … 1 + 3

5 – 3 … 3 – 2

Bài 4. Hình vẽ bên có:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 44

...... hình vuông.

....... hình tam giác.

Bài 5. Trong hình bên có:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 44

a) ………… hình tam giác.

b) ………… hình vuông.

Bài 6. Trong hình dưới đây có:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 44

Có ….. điểm

Có ….. đoạn thẳng

Có….. hình tam giác

3. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 29/4

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

5 + 5 = ... 7 + 2 = ... 8 + 2 = ...

6 + 4 = ... 9 – 1 = ... 10 – 2 = ...

4 + 6 = ... 9 – 8 = ... 10 – 8 = ...

Bài 2. Tính:

4 + 1 + 5 = ... 8 + 2 – 7 = ... 9 + 0 – 5 = ...

10 – 6 + 2 = ... 10 – 5 – 3 = ... 10 – 6 + 3 = …

Bài 3: Nhìn tranh viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

Bài 4: Điền số và dấu để được phép tính đúng:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

5 + 3 … 9 4 + 6 … 6 + 2 7 + 2 … 5 + 4 2 + 4 … 10 - 2

4. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 30/4

Bài 1. Tính:

6 + 1 + 1 = ….

5 + 2 + 1 = ….

10 – 3 + 3 = ….

Bài 2. Xếp các số: 9; 2; 8; 1; 5; 7; 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………….....

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………….....

Bài 3. Số?

1 + …… = 5 3 + …… = 9 4 + …… = 10

8 - …… = 2 7 - …… = 0 6 + …… = 6

Bài 4. Hồng có 16 que tính, An có 13 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính?

Tóm tắt

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài 5. Hoa có 6 cái kẹo, Lan cho Hoa thêm 3 cái kẹo nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Tóm tắt

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài 6. Trong vườn có 14 cây chuối, bố em trồng thêm 5 cây chuối. Hỏi trong vườn có tất cả bao nhiêu cây chuối?

Tóm tắt

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài 7. Lớp 1A trồng được 11 cây, lớp 1B trồng được 8 cây. Hỏi cả hai lớp trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

5. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 01/5

Bài 1:

8 + 11

23 + 15

11 + 14

26 + 20

24 + 15

17 + 21

16 + 31

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Bài 2:

  • Số liền trước số bé nhất có hai chữ số là số:...
  • Số liền sau số lớn nhất có một chữ số là số:…

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Có: 9 quả bóng.

Cho: 3 quả bóng.

Còn lại: …quả bóng?

Bài 4. Tổ em có 10 bạn nam và 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có tất cả bao nhiêu bạn?

Tóm tắt

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Bài giải

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Bài 5. Nhà An có 12 con gà, nhà Hà có 15 con gà. Hỏi cả hai nhà có tất cả bao nhiêu con gà?

Tóm tắt

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

Bài giải

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Bài 6. Dựa vào tóm tắt để giải bài toán:

Tóm tắt:

Có: 14 quả quýt …………………………………………………………

Thêm: 3 quả quýt …………………………………………………………

Có tất cả: … quả quýt? ………………………………………………….

Bài giải:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bộ Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Ngoài Bộ Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài tập ở nhà lớp 1

    Xem thêm