Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1 (tuần từ 13/4 đến 18/4)

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán (tuần từ 13/4 đến 18/4) bao gồm các dạng Toán 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 13/4

Bài 1. (2 điểm)

a) Viết các số: 5 ; 9; 6 ; 4; 3; 7

- Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………………

- Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………

b) - Khoanh vào số lớn nhất: 4 ; 9 ; 5 ; 2 ; 8 ; 3

- Khoanh vào số bé nhất: 7; 4 ; 5 ; 3 ; 1 ; 10

Bài 2. (3 điểm) Tính:

4 + 6 = …… 10 – 2 = ……. 10 - 6 + 4 = …… 9 - 9 + 9 = …..

10 – 5 = …… 7 + 0 - 2 = ….. 0 + 8 – 2 = ……. 5+ 2 + 3 = ……

Bài 3. (1 điểm) Số?

10 = 3 + ... ...... + 7 = 6 + 4

.... + 6 = 8 9 - .... = 9 - 5

Bài 4: (1 điểm). Điền dấu: >; < =

4 + 3 ....... 6 7 + 0 ........ 3 + 5

10 - 8...... 5 + 3 10 - 6 ......... 5 + 3

Bài 5. (2 điểm) Viết phép tính thích hợp:

a) Có : 7 quyển vở

Bớt: 4 quyển vở

Còn: ............ quyển vở?

b)

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 31 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/4)

Bài 6 . (1 điểm) Điền số vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 31 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 13/4)

a) Có ......... hình tam giác.

b) Có …….. hình vuông.

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN

TOÁN 1

Bài 1 (2 điểm):

a. Thứ tự đúng mỗi dãy số: 0,5 điểm

b. Khoanh đúng mỗi phần: 0,5 điểm

Bài 2 (3 điểm):

Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm

Bài 3 (1 điểm):

Điền đúng các số vào ô trống, mỗi phần: 0,25 điểm

Bài 4 (1 điểm):

Điền đúng các dấu vào ô trống, mỗi phần: 0,25 điểm

Bài 5 (2 điểm):

Viết đúng phép tính, mỗi phần cho: 1 điểm

Bài 6 (1 điểm):

Viết đúng số lượng của hình, mỗi phần 0,5 điểm

II. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 14/4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của …- 8 = 1 là:

A. 8

B. 9

C. 10

Câu 2. Kết quả phép tính: 18 – 3 là:

A. 15

B. 6

C. 8

Câu 3. Dòng nào có cCác số đều nhỏ hơn 7:

A. 6, 4, 10, 9

B. 0, 4, 6, 5

C. 4, 9, 6, 0

Câu 4. Số cần điền vào phép tính 7 + 3 = 0 + … là:

A. 8

B. 10

C. 9

Câu 5. Các số 2, 7, 10, 9, 3 viết theo thứ tự tăng dần là:

A. 2, 3, 7, 9, 10

B. 10, 7, 9, 3, 2

C. 10, 9,7, 3, 2

Câu 6. Kết quả của phép tính 7+ 3 - 0 là:

A. 9 B. 8 C. 10

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 7. Tính

9 + ….. = 9

10 - ...... = 6

...... + 1 = 10

...... – 4 = 4

Câu 8. Viết các số: 8; 9; 10; 0; 4

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………............

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………

Câu 9. Hình vẽ bên:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

- Có………hình tam giác?

- Có………hình vuông?

Đáp án

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Đáp án

B

A

B

B

A

C

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7: (2 điểm)

Mỗi phép tính điền đúng được 0,5 điểm.

Câu 8: (2 điểm)

a .Viết đúng các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 0, 4, 8, 9,10 (1 điểm)

b. Viết đúng các số theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 9, 8,4, 0 (1 điểm)

Câu 9: (3 điểm)

  • Điền đúng 4 hình tam giác cho: 1,5 điểm.
  • Điền đúng 2 hình vuông cho: 1,5 điểm.

III. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 15/4

Bài 1. (4 điểm)

a) Viết các số:7 ; 9; 6 ; 4; 10

Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………………………

Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………………………

b) - Khoanh vào số lớn nhất:7 ; 9 ; 5 ; 2 ; 10 ; 3

- Khoanh vào số bé nhất: 6; 1 ; 5 ; 2 ; 0 ; 8

Câu 2: 1 điểm

10 – 3 = …… 4 + 0 + 2 = ….. 0 + 8 – 2 = ……. 6 - 6 + 9 = ……

Câu 3. (1 điểm) Viết phép tính thích hợp:

a) Tổ 1: 10 bạn

Tổ 2: 13 bạn

Cả hai tổ: ............ bạn?

b) Có: 18 quả cam

Ăn: 11 quả

Cho: 5 quả

Còn: ............ quả?

Câu 4 . (4 điểm) Điền số vào chỗ chấm:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 33 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 15/4)

a) Có ....... hình tam giác.

b) Có ….. hình vuông.

Đáp án

Bài 1 (2 điểm):

Thứ tự đúng mỗi dãy số: 0,5 điểm

Khoanh đúng, mỗi phần: 0,5 điểm

Bài 2 (1 điểm):

Mỗi phép tính đúng: 0,25 điểm

Bài 3 (1 điểm):

Điền đúng các số vào ô trống, mỗi phần: 0,25 điểm

Bài 4 (4 điểm):

Viết đúng số lượng của hình:

- 8 Hình vuông: 1 điểm

- 6 Hình tam giác: 1 điểm

Bộ Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Qua các phần luyện các bài tập này, các em học sinh sẽ dễ hiểu hơn về các kiến thức đã học. Các hoạt động này sẽ giúp các em dễ dàng khi giải quyết các bài tập Toán lớp 1 khó nhất, Tiếng Việt lớp 1 nâng cao và đặc biệt yêu thích việc học hơn.

.............................................................................................................

Ngoài Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán (tuần từ 13/4 đến 18/4) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài tập ở nhà lớp 1

    Xem thêm