Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản và Tiếng Việt 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1:

a, Chọn c hay k?

….éo co ;….ầu lông ; gõ …ẻng ; ….ành chanh

b, Chọn ai hay ay?

Một bàn t….. có năm ngón.

Chú mèo nhỏ có đôi t….. rất thính!

Bài 2: Nối ô chữ cho phù hợp

Phiếu bài tập lớp 1

Bài 3: Tìm 2 từ có chứa vần:

  • ăp: VD: ngăn nắp …………………………………………………..
  • âp: VD: tấp nập …………………………………………………..

Bài 4: Phụ huynh đọc cho con nghe – viết khổ thơ sau:

Đã dậy chưa hả trầu

Tao hái vài lá nhé

Cho bà và cho mẹ

Chớ lụi đi trầu ơi!

(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu dòng và cách lề 2 ô li)

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà có mấy cái chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số liền trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ bên có mấy điểm?

Phiếu bài tập lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam có 17 quyển vở, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục và 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập lớp 1

Bài 4:
Tìm một số biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Ngoài Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
15 22.151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm