Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản và Tiếng Việt 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1:

a, Chọn c hay k?

….éo co ;….ầu lông ; gõ …ẻng ; ….ành chanh

b, Chọn ai hay ay?

Một bàn t….. có năm ngón.

Chú mèo nhỏ có đôi t….. rất thính!

Bài 2: Nối ô chữ cho phù hợp

Phiếu bài tập lớp 1

Bài 3: Tìm 2 từ có chứa vần:

  • ăp: VD: ngăn nắp …………………………………………………..
  • âp: VD: tấp nập …………………………………………………..

Bài 4: Phụ huynh đọc cho con nghe – viết khổ thơ sau:

Đã dậy chưa hả trầu

Tao hái vài lá nhé

Cho bà và cho mẹ

Chớ lụi đi trầu ơi!

(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu dòng và cách lề 2 ô li)

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà có mấy cái chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số liền trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ bên có mấy điểm?

Phiếu bài tập lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam có 17 quyển vở, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục và 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập lớp 1

Bài 4:
Tìm một số biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Ngoài Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 - Số 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
15
Sắp xếp theo

    Tiếng Việt lớp 1

    Xem thêm