Tổng hợp Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 (từ 02/03 - 07/03)

Tổng hợp Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản và Tiếng Việt 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

1. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tiếng Việt - Số 1

Bài 1: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

Làm gì khi bị lạc

Khi bị lạc, bé cần:

- Nín khóc, ở yên một chỗ chớ đi lòng vòng.

- Hét to tên bố mẹ.

- Nhờ cô, chú, bác gần đó báo tin cho bố mẹ.

- Đề phòng bị bắt cóc, chớ nghe kẻ lạ mặt dụ dỗ.

(?) Khoanh vào đáp án đúng nhất:

a, Vì sao chớ nghe kẻ lạ mặt dụ dỗ?

A. Vì có thể bị bắt cóc.

B. Vì có thể bị lạc.

b, Bạn cần làm gì để tránh bị lạc?

(con trả lời bằng miệng dựa vào đoạn văn ở trên)

Bài 2: Tìm 2 từ có chứa vần:

- ai: ……………………………………………………………..

- eo: …………………………………………………………….

Bài 3: Hãy kể tên một số con vật nuôi trong gia đình mà em biết?

…………………………………………………………………………………

Bài 4: Chép lại một lần khổ thơ sau vào trong vở ô li:

(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ và cách lề 2 ô li)

Tập đếm

Một quả đất tròn tròn

Hai quả cam nho nhỏ

Ba chân bếp con con

Bốn chân ghế, chân bàn

Năm ngón tay vừa đủ.

2. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 1

Bài 1: Viết tất cả các số:

a, Từ 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, Từ 10 đến 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ 20 đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn đáp án đúng:

1, Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số liền trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số liền sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, Bạn Lan có 2 cái bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả mấy cái bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

3. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tiếng Việt - Số 2

Bài 1: Đọc thuộc lòng các vần sau

 • ia, ua, ưa, oi, ai, ôi, ơi, ui, ưi, uôi, ươi
 • ay, ây, eo , ao, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
 • on, an, ăn, ân, ôn, ơn, en, ên, in, un, iên, yên, uôn, ươn
 • ong, ông, ăng, âng, ung, ưng, eng, iêng, uông, ương, ang, anh, inh, ênh
 • om, am, ăm, âm, ôm, ơm, em, êm, im, um, iêm, yêm, uôm, ươm
 • ot, at, ăt, ât, ôt, ơt, et, êt, ut, ưt, it, iêt, uôt, ươt, oc, ac, ăc, âc, uc, ưc, uôc, ươc, iêc, ach, êch, ich
 • op, ap, ăp, âp, ôp, ơp, ep, êp

Bài 2: Chọn vần và thanh thích hợp điền vào chỗ chấm: uông, ương, iêc, au, ươi, im.

 • rau m . . . .; l . . . . liềm
 • n . . . . rẫy; buồng c . . . .
 • công v . . . . ;xâu k . . . .

Bài 3: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

Bạn nhỏ đáng khen

Bạn Hà thật là đáng khen. Mẹ đi làm về, tay mang tay xách. Hà bèn chạy ra đỡ ngay cho mẹ. Hà còn đưa khăn để mẹ lau mồ hôi cho đỡ mệt.

1, Đoạn văn trên có bao nhiêu câu?

Đoạn văn trên có...... câu

2, Những chữ cái nào được viết in hoa?

Những chữ cái được viết in hoa là: ....................................................

3, Bạn Hà đã làm gì cho mẹ?

Bạn Hà đã ..............................................................................................

...............................................................................................................

4. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Điền vào chỗ trống:

a, Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị.

Số 9 gồm …. chục và …. đơn vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 đơn vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 đơn vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 đơn vị.

Bài 3: Tính:

4 + 2 = ....

10 – 6 = ....

3 + 4 = ....

14 + 4 = ....

8 – 5 = ....

19 + 0 = ....

2 + 8 =....

18 – 5 =....

3 + 6 = ....

17 – 6 =....

10 – 7 =....

12 + 7 =....

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số đã cho

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………….

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được kết quả bằng 3?

Số cần tìm là: …...

Vì : ………………………….

5. Phiếu bài tập lớp 1 môn Tiếng Việt - Số 3

Bài 1:

a, Chọn c hay k?

….éo co ;….ầu lông ; gõ …ẻng ; ….ành chanh

b, Chọn ai hay ay?

Một bàn t….. có năm ngón.

Chú mèo nhỏ có đôi t….. rất thính!

Bài 2: Nối ô chữ cho phù hợp

Phiếu bài tập lớp 1

Bài 3: Tìm 2 từ có chứa vần:

 • ăp: VD: ngăn nắp …………………………………………………..
 • âp: VD: tấp nập …………………………………………………..

Bài 4: Phụ huynh đọc cho con nghe – viết khổ thơ sau:

Đã dậy chưa hả trầu

Tao hái vài lá nhé

Cho bà và cho mẹ

Chớ lụi đi trầu ơi!

(Con lưu ý viết hoa chữ cái đầu dòng và cách lề 2 ô li)

6. Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán - Số 3

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

1, Một con gà có mấy cái chân?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2, Số liền trước của số 18 là số nào?

A. 17

B. 16

C. 19

D. 20

3, Hình vẽ bên có mấy điểm?

Phiếu bài tập lớp 1

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4, Nam có 17 quyển vở, Nam cho em 2 quyển. Hỏi

Nam còn lại mấy quyển vở?

A. 12 quyển

B. 15 quyển

C. 13 quyển

D. 16 quyển

5, Số gồm 2 chục và 0 đơn vị là số nào?

A. 20

B. 12

C. 14

D. 18

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

12 – 1 17 – 3 15 + 2 11 + 4 19 – 3

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập lớp 1

Bài 4:
Tìm một số biết rằng lấy 17 trừ đi 2 rồi cộng thêm 1 thì sẽ ra số đó?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

VnDoc.com đã tổng hợp Phiếu bài tập lớp 1 với các bài tập toán, tiếng Việt cơ bản cho các em cùng làm trong thời gian nghỉ ở nhà phòng chống dịch bệnh nCOV. Các em vừa làm bài vừa chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp phòng bệnh tốt, điều này sẽ giúp các em có những ngày nghỉ an toàn và bổ ích nhất.

Ngoài Tổng hợp Phiếu bài tập lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Covid-19 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
198 40.238
Sắp xếp theo

Tiếng Việt lớp 1

Xem thêm