Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 (tuần từ 06/4 đến 11/4)

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 (tuần từ 06/4 đến 11/4) bao gồm các dạng Toán 1, Tiếng Việt 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 06/4

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1: Chính tả (nghe - viết)

Bài viết: Bé ở nhà (Tiếng Việt 1, Tập hai, Trang 33). Viết đầu bài và đoạn “Nhân lễ rằm …. cho bé.”

Bài 2. Điền âm ng hay ngh vào chỗ chấm:

........ỉ ......ơi con .........an ..........é ọ

Bài 3: Điền âm c, k hay âm q vào chỗ chấm:

……ua loa …..ủ nghệ thước .......ẻ

Bài 4. Điền âm x hay âm s vào chỗ chấm:

....e lu. Chim .....ẻ. lò .....o

Quả ...u......u. thị .....ã. Kỹ ....ư

Bài 5. Đọc bài: Ở nhà trẻ (trang 23)

Bài 6: Đọc cả bài.

Dỗ bé (trang 25).

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1. Cho: 7; 12 ; 8 ; 19 ; 5 ; 0 ; 15 ; 9 ; 11:

a, Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………

b, Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

c, Trong các số trên, số lớn nhất là:……………………………...

d, Trong các số trên, số bé nhất là:……………………………....

Bài 2.Tính:

12 + 5 =…. 10 + 9 =… 16 - 2 =…

17 - 7 =… 15 + 2 =…. 6 + 2 =…

13 + 5 =… 17 + 2 =… 14 - 4 =…

16 - 5 =… 14 - 3 =…. 10 - 8 =…

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

13 + 5 16 - 2 16 + 3

10 + 3 15 - 5 18 - 3

17 + 2 17 - 7 19 - 1

15 + 2 10 - 6 10 - 5

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

10 +….= 17 13 +……= 18

16 - ……= 12 19 - …..= 10

10+…..= 16 19 -… .= 12

II. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 07/4

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1. Điền âm ch hay âm tr vào chỗ chấm:

Cá.....ê ........ ẻ tre ......ó xù

.....ả cá. nhà........ọ ......e ngà

Bài 2. Điền âm n hay âm l vào chỗ chấm:

Quả......a ....á cờ cái....ơ

Kì......ạ. . ...ấu ăn. bạn....y

Bài 3. Điền âm x hay âm s vào chỗ chấm:

....e lu. Chim.....ẻ. lò.....o

Quả...u......u. thị.....ã. Kỹ....ư

Bài 4. Chọn các vần oa, oe, uê, uy, an, ăn, ân, am, ăng, ai điền vào chỗ chấm:

Cổ l...... đỏ h..... bé về q......

L......tre. hoa b...... ch.....bò

Quả c.... tr.... rằm. Con n......

Tập đọc các bài sau:

5. Ngân đi nghỉ mát. (trang 29)

Đọc đoạn 1: Đó là... san sát.

6. Nhớ bà (trang 31)

Đọc cả bài

7. Bé ở nhà (trang 33)

Đọc cả bài

8. Bé xách đỡ mẹ (trang 43)

Đọc cả bài

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1: Tính

15 + 2 – 4 = 14 - 2 + 6=

12 + 3 + 3= 15 + 4 – 9 =

14 + 3 + 2 = 13 + 5 – 4 =

15 + 1 – 2 = 13 + 6 – 5 =

11 – 1 + 8 = 19 – 0 + 0 =

Bài 2: Tính

1cm + 4cm =…... 13cm + 4cm =….. 18cm – 4cm =…...

10cm – 7cm =…… 15cm + 4cm =…. 11cm + 8cm =…..

13cm + 5cm =……. 17cm +2cm = …... 17cm – 4cm =…..

16cm – 6cm =…… 14 cm + 3cm =……. 19cm – 8cm =……

Bài 3: Tính

13cm + 2cm - 2cm =

10cm + 5cm – 4cm =

14cm + 3cm – 7cm =

16cm – 4cm + 2cm =

19cm – 9cm + 7cm=

15cm + 1cm – 4cm =

13cm + 5cm – 5cm =

11cm – 1cm + 8cm =

19cm – 9cm + 0cm =

III. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 08/4

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1. Bé xách đỡ mẹ (trang 43)

Đọc cả bài

Câu 2: Họ nhà dế (trang 45)

Đọc cả bài

Câu 3. Hoa mai vàng (trang 49)

Đọc cả bài

Câu 4:

Điền vần uân hoặc vần uât vào chỗ trống cho đúng:

Ch…….. bị, t……… lễ, mĩ th………, x………. sắc

Câu 5:

Điền vần oai hoặc vần oay vào chỗ trống cho đúng:

Củ kh………., loay h………., quả x………, hí h……….

Câu 6:

Điền vần uyên hoặc vần uyêt vào chỗ trống cho đúng:

Kh ……… bảo, hay t………., q……… định, ch………. cành

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1: Cho các số: 10, 7, 78, 90, 97, 21, 5

a) Xếp các số đó tự từ lớn đến bé:......................................................................

b) Xếp các số đó từ bé đến lớn:..........................................................................

b) Trong các số đó:

- Số có hai chữ số là:...........................................

- Số tròn chục là : …………………………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

20 + 20

…………

…………

…………

30 + 10

…………

…………

…………

4 + 30

…………

…………

…………

40 + 40

…………

…………

…………

5 + 20

…………

…………

…………

Bài 3: Tính nhẩm

10cm + 50cm =..........

30cm + 40cm =.........

40cm + 50cm =.........

20cm + 40cm =.......…

60cm + 20cm =.........

50cm + 20cm =.........

IV. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 09/4

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1:

Điện Biên Phủ

Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lị tỉnh Điện Biên ở tây bắc Việt Nam. Điện Biên cách thủ đô hàng trăm cây số.Từ thủ đô cóa thể đi Điện Biên bằng máy bay và ô tô.

* Điền vần ia hoặc vần vào chỗ trống cho đúng:

Thư v…….n, t……. nắng, đầm đ……., khoai tây ch……n

Bài 2:

Cá thia lia

Cá thia lia là loài cá nhỏ hay thấy ở các ao đìa. Vây cá thia lia màu sắc sặc sỡ. Các bạn nhỏ ở các tỉnh phía Nam hay bắt cá này về cho cá đá nhau.

* Điền vần ia hoặc vần ai vào chỗ trống cho đúng:

C………. bàn, đằng k……….., b………. sách, chai b………..

Bài 3:

Ve sầu và kiến

Khi hè về, ve sầu chỉ biết ca hát cả ngày, chẳng làm gì cả. Kiến thì chả ở yên, cứ ngày ngày cần mẫn, chăm chỉ làm, tích trữ đồ ăn.

* Điền vần iên hoặc vần yên vào chỗ trống cho đúng:

V…… thị, ……… trí, bờ b……….., k………. nhẫn

Bài 4:

Nhà bạn Quế

Gia đình Quế có bà ngoại, bố, mẹ, anh Hoàng và Quế. Nhà Quế ở thành phố Nha Trang. Nhà Quế rất sạch sẽ và thoáng mát.

* Điền ng hoặc ngh:

....… an ngát, ……..ênh ngang, quê……..oại, …….ấp ……..é

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1: Đặt tính rồi tính

80 – 40

…………

…………

…………

60 – 50

…………

…………

…………

10 + 70

…………

…………

…………

50 – 20

…………

…………

…………

40 – 30

…………

…………

…………

Bài 2: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy viết ra các cặp số sao cho lấy số lớn trừ đi số bé thì có kết quả là 50.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Viết các số gồm:

1 chục và 3 đơn vị:............. 3 chục và 8 đơn vị:...........

1 chục và 7 đơn vị;............. 5 đơn vị và 1 chục:...........

2 chục và 0 đơn vị:............. 2 đơn vị và 1 chục:...........

V. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 10/4

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1:

Hoa ban

Vào tháng tư, qua Tây Bắc, bạn sẽ thấy bạt ngàn hoa ban. Hoa nở rộ,trắng xóa cả vùng khiến du khách đến tham quan chỉ muốn ở mà chẳng muốn về.

* Điền vần ưa hoặc vần ươn vào chỗ trống cho đúng:

C…..….cuốn, v……….cây, cái c…………, ch……..… cháy

Bài 2:

Vườn rau nhà bà ngoại

Nhà bà ngoại ở ngoại thành, có mảnh vườn nhỏ xanh mướt, đủ các loại rau, mùa nào rau ấy. Mùa hè có rau bí, rau lang,…Mùa đông có cải thìa, cải bắp,su hào,…quanh năm, vườn rau như tấm thảm xanh mát mắt.

* Điền vần ươt hoặc vần ươn vào chỗ trống cho đúng:

v…….. vai, miến l………., là l………., th………. tha

Bài 3:

Cây dừa miền Nam

Ở miền Nam, có dừa ta, dừa dâu, dừa lửa, dừa cỏ,…Các vườn dừa trải dài ở cù lao, bờ kênh, … Quả dừa làm đồ ăn như sữa dừa, thạch dừa,… Lá dừa để làm mái nhà, đan làn,…

* Điền vần ai hoặc vần ay vào chỗ trống cho đúng:

Bàn t………, m………. tóc, bàn ch………., nh……….. dây

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1: Điền dấu >, <, =

20 + 40…. 80 – 30

60 – 30…. 20 + 10

60 – 30 – 10 … 20 + 10 – 10

Bài 2: Cửa hàng có 60 quyển vở. Đã bán được 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

….……………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

Bài 3: Bác Mèo viết lên bảng: 3 – 1 < 3 – … < 3 + 1, rồi hỏi: “Ai điền được số thích hợp vào ô trống?”

A. Chuột Nâu trả lời: Số 1

B. Chuột Bạch trả lời: Số 2

C. Chuột Khoang trả lời: Số 0.

Trả lời chọn câu đúng nhất:.................................................…

Bài 4: Bao gạo nặng 30kg, Bao ngô nặng 20kg. Bao gạo hơn bao ngô bao nhiêu kg?

Giải:

….……………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

VI. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Ngày 11/4

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 1:

a, Năm: 5 tám:……

mười:…….. mười lăm:…….

b, 8: tám 10:……… 7:………

1:………. 11:…….. ……….. 5:………..

6:……… 2:………. 20:…………....

Bài 2:

14 + 2 =…. 15 + 4 =… 19 - 7 =…

12 - 1 =… 18 - 6=…. 17 - 6 =…

Bài 3: Điền dấu thích hợp: <;>;=

12 + 6…..14 + 4 15 - 3….15 + 3

19 - 9…10 + 9 10 - 6…...10 + 6

Bài 4: Điền số tròn chục?

20 <…..< 40

40 < ….< 60

90 >…>….> 60

Bài 5: Cửa hàng có 50 chiếc khăn kẻ và khăn hoa. Trong đó có 20 chiếc khăn hoa. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc khăn kẻ?

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 1. Điền vần thích hợp vào chỗ chấm:

 • ia hay ai: cây m .´. ., ngày m. . ., cái đ.˜. ., lâu đ.`. .
 • au hay âu: bị đ…, đi đ…, cây c…, chim bồ c…
 • iu hay êu: đàn s.´. ., nhỏ x.´. ., cái r.`. ., l.´. . lo
 • ưu hay ươu: h... nai, m... kế, trái l..., bầu r...

Bài 2: Kiểm tra viết

a) Vần: ia, ai, ao, ôi, iêu

b) Từ ngữ: ngôi sao, bia đá, đu quay, cánh diều

c) Chép lại đoạn thơ trong ảnh:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Tiếng Việt

Bài 3:

a, Điền c, q hay k vào chỗ chấm

...ể ...à ...uê ...im

b, Điền ăm hay ăp vào chỗ chấm

b..'. ngô ch… chỉ thú n… c… da.

Bài 4. Tìm và viết 2 tiếng có vần an và 2 tiếng có vần on

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Bộ Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

.............................................................................................................

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Bộ chữ hoa mẫu cao 5 và 2,5 li dành cho học sinh Tiểu học để bạn đọc tham khảo, dùng luyện viết chữ đẹp và chuẩn kích cỡ nhất trong tiểu học. Với bộ chữ viết chuẩn này các bạn có thể luyện được nét thanh, nét đậm cũng như kích thước ô ly 5 và 2,5 thật thành thạo.

Ngoài Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 (tuần từ 06/4 đến 11/4) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
58
Sắp xếp theo

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Bài tập ở nhà lớp 1

  Xem thêm