Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

Bài tập ở nhà lớp 1 môn Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020, phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 1 ngày 11/03 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and write:

1. n n e B y > ………

2. i s s m l l d o y > …………

3. o h l l e > ……………

4. e u s > ……………

5. m r o n i n g > …………..

Task 2. Rewrite

1. name’s/ Sue/ My ………………………

2. morning , / Good/ Benny ………………………

3. Miss/ name’s / Dolly / My ………………………

4. Benny/ My/ name’s ………………………

5. Dolly /’m/ I / Miss ………………………

Task 3. Look and write

1. g l r i > ………

2. t e c h a r e > …………

3. y b o > ……….

4. b e n y n> ……………

5. e a c h t e r > ……………

Task 4. Rewrite

1. a / I / ’m / boy. ………………………

2. girl / ’m / a / I ………………………

3. I / a / teacher / ’m ………………………

4. my / ’s / name / Benny ………………………

5. fine / ’m / I ………………………

Task 5. Match

1. Hello a. I’m Benny.
2. How are you? b. Hi
3. What’s your name? c. Good morning
4. Good morning d. I’m fine

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write:

1 - Benny; 2 - Miss Dolly; 3 - Hello; 4 - Sue; 5 - morning

Task 2. Rewrite

1 - My name's Sue.

2 - Good morning, Benny.

3 - My name's Miss Dolly.

4 - I'm Miss Dolly.

Task 3. Look and write

1 - girl; 2 - teacher; 3 - boy; 4 - Benny; 5 - teacher;

Task 4. Rewrite

1 - I'm a boy.

2 - I'm a girl.

3 - I'm a teacher.

4 - My name's Benny.

5 - I'm fine.

Task 5. Match

1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 1 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 11 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.685
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm