Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

Bài tập ở nhà lớp 1 môn Anh có đáp án

Nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020, phiếu ôn tập tiếng Anh lớp 1 ngày 11/03 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em ghi nhớ kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and write:

1. n n e B y > ………

2. i s s m l l d o y > …………

3. o h l l e > ……………

4. e u s > ……………

5. m r o n i n g > …………..

Task 2. Rewrite

1. name’s/ Sue/ My ………………………

2. morning , / Good/ Benny ………………………

3. Miss/ name’s / Dolly / My ………………………

4. Benny/ My/ name’s ………………………

5. Dolly /’m/ I / Miss ………………………

Task 3. Look and write

1. g l r i > ………

2. t e c h a r e > …………

3. y b o > ……….

4. b e n y n> ……………

5. e a c h t e r > ……………

Task 4. Rewrite

1. a / I / ’m / boy. ………………………

2. girl / ’m / a / I ………………………

3. I / a / teacher / ’m ………………………

4. my / ’s / name / Benny ………………………

5. fine / ’m / I ………………………

Task 5. Match

1. Helloa. I’m Benny.
2. How are you?b. Hi
3. What’s your name?c. Good morning
4. Good morningd. I’m fine

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and write:

1 - Benny; 2 - Miss Dolly; 3 - Hello; 4 - Sue; 5 - morning

Task 2. Rewrite

1 - My name's Sue.

2 - Good morning, Benny.

3 - My name's Miss Dolly.

4 - I'm Miss Dolly.

Task 3. Look and write

1 - girl; 2 - teacher; 3 - boy; 4 - Benny; 5 - teacher;

Task 4. Rewrite

1 - I'm a boy.

2 - I'm a girl.

3 - I'm a teacher.

4 - My name's Benny.

5 - I'm fine.

Task 5. Match

1 - b; 2 - e; 3 - a; 4 - c

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 1 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 11 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 1.774
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm