Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

Bài tập tiếng Anh cho học sinh lớp 1 có đáp án

Đề ôn tập Tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 1 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 1 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

I. Read and tick

1. I like ice cream.

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

2. Five boys are riding bike.

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

3. I can draw a bee.

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

4. I have bread for breakfast.

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

II. Look and write

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

III. Circle the correct answer.

1. There’s a …. by the river.

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

a. house

b. garden

c. coast

2. She’s a …..

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

a. baker

b. teacher

c. driver

3. Look at the …….

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

a. blouse

b. hat

c. coat

4. I can draw a ……..

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

a. bee

b. tree

c. sheep

5. It is a ……

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

a. dog

b. monkey

c. mouse

6. Can you see the …?

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

a. Boy

b. girl

c. woman

ĐÁP ÁN

I. Read and tick

1 - b; 2 - a; 3 - a; 4 - b

II. Look and write

1 - Honey; 2 - Scooter; 3 - Sweaters;

4 - boat; 5 - trousers; 6 - dancer

III. Circle the correct answer.

1 - a; 2 - b; 3 - a; 4 - a; 5 - c; 6 - a

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 1 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 trong thời gian nghỉ. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
4
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm