Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Bài tập ở nhà lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch bệnh ngày 09 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out

1 A. BennyB. SueC. wet
2 A. helloB. coldC. hi
3 A. BennyB. hiC. hello
4 A. helloB. BennyC. Sue
5 A. BennyB. helloC. Sue

Task 2. Look and write u, e, o, i

1. B__nny

2. S__e

3. Su__

4. Hell__

5. H__llo

6. H__

7. S__ __

Task 3. Look and write

1. y n n e B > ………

2. u e s > …………

3. n n e y b > ……….

4. e h l o l > ……………

5. i h > ……………

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out

1 - C; 2 - B; 3 - A; 4 - A; 5 - B

Task 2. Look and write u, e, o, i

1 - Benny; 2 - Sue; 3 - Sue; 4 - Hello; 5 - Hello; 6 - Hi; 7 - Sue;

Task 3. Look and write

1 - Benny;

2 - sue;

3 - benny;

4 - Hello;

5 - hi;

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 1 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 2 ngày 09 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.648
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm