Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1 (tuần từ 06/4 đến 11/4)

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn toán (tuần từ 06/4 đến 11/4) bao gồm các dạng Toán 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 6/4

Bài 1. Cho: 7; 12 ; 8 ; 19 ; 5 ; 0 ; 15 ; 9 ; 11:

a, Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………

b, Xếp theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

c, Trong các số trên, số lớn nhất là:……………………………...

d, Trong các số trên, số bé nhất là:……………………………....

Bài 2.Tính:

12 + 5 =…. 10 + 9 =… 16 - 2 =…

17 - 7 =… 15 + 2 =…. 6 + 2 =…

13 + 5 =… 17 + 2 =… 14 - 4 =…

16 - 5 =… 14 - 3 =…. 10 - 8 =…

Bài 3. Đặt tính rồi tính:

13 + 5 16 - 2 16 + 3

10 + 3 15 - 5 18 - 3

17 + 2 17 - 7 19 - 1

15 + 2 10 - 6 10 - 5

Bài 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

10 +….= 17 13 +……= 18

16 - ……= 12 19 - …..= 10

10+…..= 16 19 -… .= 12

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 7/4

Bài 1: Tính

15 + 2 – 4 = 14 - 2 + 6=

12 + 3 + 3= 15 + 4 – 9 =

14 + 3 + 2 = 13 + 5 – 4 =

15 + 1 – 2 = 13 + 6 – 5 =

11 – 1 + 8 = 19 – 0 + 0 =

Bài 2: Tính

1cm + 4cm =…... 13cm + 4cm =….. 18cm – 4cm =…...

10cm – 7cm =…… 15cm + 4cm =…. 11cm + 8cm =…..

13cm + 5cm =……. 17cm +2cm = …... 17cm – 4cm =…..

16cm – 6cm =…… 14 cm + 3cm =……. 19cm – 8cm =……

Bài 3: Tính

13cm + 2cm - 2cm =

10cm + 5cm – 4cm =

14cm + 3cm – 7cm =

16cm – 4cm + 2cm =

19cm – 9cm + 7cm=

15cm + 1cm – 4cm =

13cm + 5cm – 5cm =

11cm – 1cm + 8cm =

19cm – 9cm + 0cm =

3. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 8/4

Bài 1: Cho các số: 10, 7, 78, 90, 97, 21, 5

a) Xếp các số đó tự từ lớn đến bé:......................................................................

b) Xếp các số đó từ bé đến lớn:..........................................................................

b) Trong các số đó:

- Số có hai chữ số là:...........................................

- Số tròn chục là : …………………………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính

20 + 20

…………

…………

…………

30 + 10

…………

…………

…………

4 + 30

…………

…………

…………

40 + 40

…………

…………

…………

5 + 20

…………

…………

…………

Bài 3: Tính nhẩm

10cm + 50cm =..........

30cm + 40cm =.........

40cm + 50cm =.........

20cm + 40cm =.......…

60cm + 20cm =.........

50cm + 20cm =.........

4. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 9/4

Bài 1: Đặt tính rồi tính

80 – 40

…………

…………

…………

60 – 50

…………

…………

…………

10 + 70

…………

…………

…………

50 – 20

…………

…………

…………

40 – 30

…………

…………

…………

Bài 2: Cho các số: 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hãy viết ra các cặp số sao cho lấy số lớn trừ đi số bé thì có kết quả là 50.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 3: Viết các số gồm:

1 chục và 3 đơn vị:............. 3 chục và 8 đơn vị:...........

1 chục và 7 đơn vị;............. 5 đơn vị và 1 chục:...........

2 chục và 0 đơn vị:............. 2 đơn vị và 1 chục:...........

5. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 10/4

Bài 1: Điền dấu >, <, =

20 + 40…. 80 – 30

60 – 30…. 20 + 10

60 – 30 – 10 … 20 + 10 – 10

Bài 2: Cửa hàng có 60 quyển vở. Đã bán được 40 quyển vở. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quyển vở?

….……………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

Bài 3: Bác Mèo viết lên bảng: 3 – 1 < 3 – … < 3 + 1, rồi hỏi: “Ai điền được số thích hợp vào ô trống?”

A. Chuột Nâu trả lời: Số 1

B. Chuột Bạch trả lời: Số 2

C. Chuột Khoang trả lời: Số 0.

Trả lời chọn câu đúng nhất:.................................................…

Bài 4: Bao gạo nặng 30kg, Bao ngô nặng 20kg. Bao gạo hơn bao ngô bao nhiêu kg?

Giải:

….……………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………

6. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 11/4

Bài 1:

a, Năm: 5 tám:……

mười:…….. mười lăm:…….

b, 8: tám 10:……… 7:………

1:………. 11:…….. ……….. 5:………..

6:……… 2:………. 20:…………....

Bài 2:

14 + 2 =…. 15 + 4 =… 19 - 7 =…

12 - 1 =… 18 - 6=…. 17 - 6 =…

Bài 3: Điền dấu thích hợp: <;>;=

12 + 6…..14 + 4 15 - 3….15 + 3

19 - 9…10 + 9 10 - 6…...10 + 6

Bài 4: Điền số tròn chục?

20 <…..< 40

40 < ….< 60

90 >…>….> 60

Bài 5: Cửa hàng có 50 chiếc khăn kẻ và khăn hoa. Trong đó có 20 chiếc khăn hoa. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu chiếc khăn kẻ?

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

Bộ Phiếu bài tập lớp 1 môn Toán và Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

.............................................................................................................

Ngoài Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán (tuần từ 06/4 đến 11/4) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Bài tập ở nhà lớp 1

    Xem thêm