Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 1 (đợt 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Họ tên: .................................Lớp 1
Bài ôn tập nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 1
Chuyên đề 1: SO SÁNH
Bài 1: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.
1 . 2 3 1 3 ... 4
3 3 5 2 5 ... 2
5 4 2 3 1 ... 5
2 5 4 1 4 ... 4
4 3 5 5 2 ... 3
3 .... 5 1 .... 4 3 .... 1
Bài 2 . Viết dấu <, >, = vào ch chấm.
3 .... 2 5 ... 6 2 ... 0
7 .... 4 0 .... 1 8 ... 5
8 .... 8 8 ... 7 7 .... 9
0 .... 2 9 ... 9 6 .... 8
6 .... 5 2 .... 6 9 .... 5
9 .... 8 9 .... 9 7 .... 7
7 .... 10 10 .... 8 10 ... 6
Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
3 < < 5
6 < ...... < 8
6 > > 4
10 > > 8
8 > > 6
5 < < 7
4 < ..... < 6
1 < < 3
3 > > 1
0 < ..... < 2
9 > > 7
8 < < 10
6 > ..... > 4
2 < < 4
5 > > 3
Bài 4 *. Số?
7 < ..... ..... > 8 1 > .....
4 < ..... 6 > ..... 8 < .....
7 > ..... 9 > ..... 5 > .....
8 = ..... ..... < 3 ..... < 8
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
..... < 4 ..... < 2 9 > ....
Bài 5: Viết dấu <, >, = vào chỗ chấm.
10 .12 13 8 3 ... 16
13 16 7 12 15 ... 2
15 19 2 13 1 ... 15
12 1 5 9 11 14 ... 14
14 13 15 5 12 ... 3
18 .... 1 5 11 .... 4 3 .... 11
Bài 6. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
13 < < 15
16 < ...... < 18
16 > > 14
20 > > 18
18 > > 16
15 < < 17
14 < ..... < 16
11 < <1 3
13 > > 11
10 < ..... < 12
19 > > 17
18 < < 15
16 > ..... > 14
12 < < 14
15 > > 13
Bài 7: > < =
16......18
19...........18
14 ..........17
20...............10
16..........15
20......15
13..............15
10.............6
15...............18
14..........13
11...........14
8.............10
5.............15
13................14
12...........12
12............10
9 .............12
18..........12
7................11
0 .............10
Bài 8 *. Số?
17 < ..... ..... > 18 11 > .....
14 < ..... 1 6 > ..... 18 < .....
17 > ..... 19 > ..... 15 > .....
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
18 = ..... ..... < 13 ..... < 18
Bài 9. < , > , = ?
3 + 1 .... 4 4 ..... 2 + 1 1 + 3 ..... 2
4 + 1 ..... 1 + 4 6 + 0 ..... 4 1 + 2 ..... 2 + 2
1 + 2 ..... 2 5 ..... 1 + 3 6 + 2 ..... 9
Bài 10. > , =, <?
10 - 2 .... 8 + 1 8 + 2 .... 8 - 2
6 + 3 .... 9 - 0 10 + 0 .... 8 + 2
7 + 3 .... 5 + 3 10 - 5 .... 10 3
Bài 11. > , < , =?
9 2 + 8 10 10 - 2 5 + 4 4 + 5
7 8 - 5 8 7 + 1 9 - 2 8 + 1
Bài 12. Điền dấu >, < , = thích hợp vào ô trống.
12 + 6 4 + 3 10 + 0 0 + 10
15 + 0 15 - 0 9 - 5 12
8 - 5 8 - 4 13 + 2 6 - 4

Bài tập Toán lớp 1 theo từng chủ đề

Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 - lớp 1 (đợt 1) bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Hầu như các tỉnh, thành trong cả nước đã cho các em học sinh nghỉ học thêm 2 tuần nữa để tránh dịch Covid-19. Vì vậy, VnDoc.com đã tổng hợp thêm cho các bạn: Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 1 (đợt 2) để các em cùng luyện tập nhé!

Ngoài Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 1 (đợt 1) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
10 12.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 1 Xem thêm