Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Nghỉ dịch Corona (từ 16/3 - 21/3)

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (từ 16/3 - 21/3) bao gồm các dạng Toán 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 16/3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

18 – 6 14 + 3 5 + 14

19 – 9 12 – 2 2 + 15

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 2: Tính

17 – 7 - 5 = 12 + 5 – 6 =

13 – 3 + 4 = 12 + 5 +2 =

14 - 3 + 2 = 15 + 3 - 1 =

16 – 6 – 5 = 13 – 3 + 9 =

Bài 3: Điền dấu +, -

14 .... 2 ....1 = 13 19 .... 5 .... 4 = 18 16 ..... 6 .... 4 = 6

16 .... 6 ....4 = 6 3 .... 13 .... 1 = 15 18 ..... 2 = 10 ....6

Bài 4: Cho các số sau: 15, 19, 4 và các dấu +, -, =. Hãy lập các phép tính đúng.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 17/3

Bài 1 : Đặt tính và tính

10 + 4 11 + 3 7 + 12 5 + 10 10 - 9

Bài 2 : > < , = ?

15 … 13 … 14 12 … 13 … 14 … 15

10 … 14 … 15 15 … 13 … 12 … 10

Bài 3: Nhà Hoa nuôi 19 con gà trống và gà mái, trong đó có 10 con gà trống. Hỏi nhà bà có bao nhiêu con gà mái?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Bài 4: a) Vẽ 2 điểm và đặt tên cho hai điểm đó.

…………………………………………………………………………………

b) Vẽ 2 đoạn thẳng và đặt tên cho hai đoạn thẳng đó.

………………………………………………………………………………………

3. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 18/3

Bài 1: Viết các số 7, 5, 10, 4, 6, 9, 0

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

Bài 2: Tính:

4–2+8=…….

7–2+3=……..

9–1–5=……

2+6–4=…….

3+1+3=……..

9–3+2=……

7–5+7=…….

6–4+3=……..

10–3–7=…..

Bài 3: Giỏ thứ nhất đựng 12 quả cam, giở thứ hai đựng 8 quả cam. Hỏi cả hai giỏ đựng bao nhiêu quả cam?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Bài 4: Lê có 15 lá cờ, An cho Lê thêm 4 lá cờ. Hỏi Lê có tất cả bao nhiêu lá cờ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

4. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 19/3

Bài 1:

15+4

12+7

16+3

5 + 5

11+8

11+4

Bài 2: Viết các số 20, 17, 19, 14, 16, 10, 18

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………..

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………..

Bài 3: Điền dấu (+, -, =) ?

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

Bài 4: Điền theo mẫu

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

Bài 5:

a, Nhà Lan nuôi một chục con gà. Mẹ Lan mua thêm 3 con nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

Đổi: Một chục con gà = ……. con gà

Số con gà nhà Lan có tất cả là:

……………………(con)

Đáp số: …….. con gà

b, Lan có 18 que tính, Lan cho Hằng 7 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính?

Bài giải

Số que tính Lan còn lại là:

………………............(que)

Đáp số: ……. que tính

5. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 20/3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

15 - 4 16 - 3 18 - 8 2 + 17 19 + 0 3 + 15

Bài 2: Tính:

10 + 1 + 7 =……. 11 + 2 + 0 =……. 13 + 1 + 3 =…….

14 - 4 + 2=……. 12 + 4 - 6=……. 10 + 8 - 8=…….

Bài 3. Giải các bài toán sau:

a) Có : 15 bông hoa

Thêm : 5 bông hoa

Có tất cả : ..... bông hoa?

b) Hà có : 8 cái bút

Thu có : 3 cái bút

Cả hai bạn : ..... cái bút

Bài 4: Điền số vào ô trống sao cho cộng 3 số ở 3 ô liên tiếp có kết quả là 18

10

5

Tham khảo đáp án bài 4:

5

10

3

5

10

3

5

10

3

5

6. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 21/3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

14 + 2

............

............

............

6 + 12

............

............

............

19 - 6

............

............

............

15 - 1

............

............

............

3 + 15

............

............

............

18 - 8

............

............

............

Bài 2. Trên bàn có 8 chiếc đũa. Mẹ cất đi 1 đôi đũa. Vậy trên bàn còn số chiếc đũa là?

Bài 3: Số lớn nhất có một chữ số trừ đi số nhỏ nhất có một chữ số có kết quả là?

Đ/s: 9

Bài 4: Tính

4 + 12 = .......

15 - 5 = .......

3 + 16 = .......

18 - 6 = .......

14 - 3 + 5 = .......

16 + 1 - 3 = .......

17 - 3 - 4 = .......

15- 5 - 5 = .......

Bài 5: Hình bên có:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1

....... điểm. Đặt tên điểm.

....... đoạn thẳng.

....... hình tam giác.

Đáp án:

  • 6 điểm. Tự Đặt tên điểm.
  • 12 đoạn thẳng.
  • 4 hình tam giác.

Phiếu bài tập ở nhà khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

.............................................................................................................

Học giỏi là ước mơ của các em, tuy nhiên để làm được điều đó các em phải có đam mê và có một phương pháp học tập đúng đắn. Vì thế, mà các bậc phụ huynh nên dành thời gian tìm hiểu về cả phương pháp dạy con nhé!

Ngoài Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Nghỉ dịch Corona (từ 16/3 - 21/3) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 11.697
Sắp xếp theo

Bài tập ở nhà lớp 1

Xem thêm