Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch Corona từ 27/04 - 02/05

Tổng hợp phiếu ôn tập môn tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh lớp 1 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 được VnDoc.com biên tập theo từng ngày, từng tuần giúp các em học sinh lớp 1 ôn luyện mỗi ngày hiệu quả trong đợt nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona hiệu quả.

Lưu ý: Mời quý thầy cô, phụ huynh nhấp chọn từng link để tham khảo, download tài liệu.

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 27/04 - 02/05

Ngày 28/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/04

Ngày 27/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 20 - 25/04

Ngày 25/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/04

Ngày 24/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/04

Ngày 23/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/04

Ngày 22/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 22/04

Ngày 21/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/04

Ngày 20/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 13 - 18/04

- Ngày 18/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/04

- Ngày 17/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/04

- Ngày 16/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/04

- Ngày 15/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 15/04

- Ngày 14/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/04

- Ngày 13/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 06/04 - 11/04

- Ngày 11/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

- Ngày 10/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/04

- Ngày 09/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/04

- Ngày 08/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 08/04

- Ngày 07/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

- Ngày 06/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 06/04

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 30/03 - 04/04

- Ngày 04/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 04/04

- Ngày 03/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/04

- Ngày 02/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 02/04

- Ngày 01/04:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 01/04

- Ngày 31/03:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 31/03

- Ngày 30/03:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 30/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 23 - 28/03

- Ngày 28/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 28/03

- Ngày 27/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 27/03

- Ngày 26/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 26/03

- Ngày 25/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 25/03

- Ngày 24/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 24/03

- Ngày 23/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 16 - 21/03

- Ngày 21/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 21/03

- Ngày 20/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/03

- Ngày 19/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 19/03

- Ngày 18/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/03

- Ngày 17/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/03

- Ngày 16/3

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 đợt 09 - 14/03

- Ngày 14/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

- Ngày 13/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

- Ngày 12/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

- Ngày 11/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/03

- Ngày 10/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

- Ngày 09/3:

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/03

Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 đợt 02 - 08/03

Đề thi tiếng Anh 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh 1 mới giữa kì 2 giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 02/03 - 08/03)

Bài ôn tập ở nhà môn tiếng Anh 1 đợt 24 - 29/02

Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án được tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 1 nâng cao kỹ năng làm bài cũng như nhắc lại kiến thức tiếng Anh đã học.

- Bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch Corona (từ 24/02 - 29/02)

- Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona

Phiếu bài tập ở nhà dành cho học sinh lớp 1 các môn khác

Bên cạnh đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập các môn học khác như: Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên xã hội, ...

- Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 1 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 09/3)

- Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 2 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 10/3)

- Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 3 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 11/3)

... Đang cập nhật liên tục tại bài viết.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Tổng hợp bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Tài liệu liên quan đến giáo viên tiểu học:

Đánh giá bài viết
2 7.864
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm