Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 03/04

Bài tập phòng dịch Corona lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 1 ngày 03/04 trong thời gian nghỉ dịch Corona có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề luyện tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh 1 mới khác nhau giúp các em ôn luyện hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1. What’s your name?

A. It’s blue.

B. My name’s Tim.

C. I’m six.

2. This is a ……………….

A. egg

B. plane

C. eraser

3. Is she a housewife?

A. He is a doctor.

B. She is a teacher.

C. Yes, she is.

4. My favourite……………………is red.

A. toy

B. colour

C. animal

5. These are my ……………………

A. leg

B. face

C. ears

6. ……………………old are you? – I’m five.

A. How

B. What

C. Is

7. This ……………………my notebook.

A. are

B. is

C. your

8. This is an ……………………

A. animal

B. goat

C. guitar

9. Is your mum a nurse?

A. Yes, he is.

B. Yes, she is.

C. No, he isn’t.

10. This is ……………………. I am pupil.

A. Milly

B. my sister

C. me

Task 2. A or an?

1. ………. mango

2. ……….apple

3. ………. doctor

4. ………. umbrella

5. ……….train

6. ………. pencil case

7. ……….rubber

8. ………. eraser

9. ……….ice-cream

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - A; 7 - B; 8 - A; 9 - B; 10 - C;

Task 2. A or an?

1. …A……. mango

2. ……An….apple

3. ……A…. doctor

4. …An……. umbrella

5. …A…….train

6. ……A…. pencil case

7. ……A….rubber

8. ……An…. eraser

9. …An….ice-cream

Task 3. Complete the answers to the questions below with “it is” or “ it isn’t”

1. Is this your teddy?

Yes,……………………………………………………….

2. Is this my dool?

No, ……………………………………………………….

3. Is this your ball?

No, ……………………………………………………….

4. Is this your toy?

Yes, ……………………………………………………….

Task 3. Complete the answers to the questions below with “it is” or “ it isn’t”

1 - it is;

2 - it isn't;

3 - it isn't;

4 - it is;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 03 - 04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.041
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm