Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/04

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn tiếng Anh ngày 13/04

Nằm trong bộ đề bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch lớp 1 môn tiếng Anh, phiếu bài tập tiếng Anh 1 mới ngày 13/04 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Chọn đáp án đúng

1. What is…..? It is an elephant.

a. It

b. he

c. they

2. She…a cook

a. is

b. am

c. are

3. Is it ………. book?

a. an

b. a

c. the

4. Is it an octopus? Yes, … is

a. There

b. these

c. it

5. It is an……………..

a. Apple

b. watermelon

c. pear

6. … is a doctor in Bach Mai hospital

a. I

b. They

c. He

7. How …. are you? I’m eight years old

a. old

b. Ø

c. year

8. …it an iguana? Yes, it is.

a. Am

b. is

c. are

9. What are they? They are….

a. Pencils

b. pen

c. clock

10. …name’s Ngoc.

a. She

b. he

c. her

Task 2. Hoàn thành phép toán.

a. two + five = _______

b. three + three = _______

c. four + nine = _______

d. nine + eight = _______

e. one + five = _______

f. six + seven = _______

g. eight + six = _______

Task 3. Nối

AB
1 - Standa - silent, please.
2 - Sitb - down.
3 - Closec - up.
4 - Keepd - your book, please.

ĐÁP ÁN

Task 1. Chọn đáp án đúng

1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - c; 5 - a; 6 - c; 7 - a; 8 - b; 9 - a; 10 - c;

Task 2. Hoàn thành phép toán.

a - seven; b - six; c - thirteen; d - seventeen; e - six; f - thirteen; g - fourteen;

Task 3. Nối

1 - c; 2 - b; 3 - d; 4 - a;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 13 - 04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.380
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm