Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1 - Nghỉ dịch Corona (từ 03.3 đến 08.3)

Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết, nhấp chọn nút "Tải về".

Thông báo: Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán số 1

I/ TRẮC NGHIỆM:

HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tính

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán

Câu 2: 17 – 2 =? Kết quả của phép tính là:

a. 10

b. 16

c. 15

d. 13

Câu 3: Số lớn hơn số 16 là số nào?

a. 6

b. 17

c. 18

d. 9

Câu 4: 10 + . . . . = 18 . Số cần điền là:

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

Câu 5: Số lớn nhất trong dãy số sau: 12, 15, 9, 12, 18, 4 là số nào?

a. 18

b. 12

c. 15

d. 9

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 2: >,<, =?

15 …. 17 – 6

13 …. . 10 + 4

16 …. 12 + 4

15 …. 19 - 3

Bài 3: Tính

10 + 8 – 3 =. . . . . . . . . . . . .

17 – 6 + 2 =. . . . . . . . . . . . .

16 – 5 + 7 = . . . . . . . . . . . . .

17 – 4 – 0 =. . . . . . . . . . .

Bài 4: Số?

…. = 19 – 7

14 – 3 = 10 + . . . . . . . .

18 – 5 = ……

…. – 2 = 16 - 6

Bài 5: Viết phép tính thích hợp

Có : 17 lít dầu

Đã bán : 10 lít dầu

Còn lại : . . . lít dầu?

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán số 2

I/ TRẮC NGHIỆM:

HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Chọn phép tính đúng:

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1

Câu 2: 16 – 3 =? . Kết quả của phép tính là:

a. 9

b. 11

c. 13

d. 4

Câu 3: 10 trừ 2 rồi cộng 10 thì bằng mấy?

a. 5

b. 7

c. 18

d. 10

Câu 4: 13 + .... = 17 . Số cần điền là:

a. 12

b. 10

c. 4

d. 8

Câu 5: 10 trừ mấy để bằng 5 cộng 3?

a. 2

b. 8

c. 9

d.10

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1

Bài 2: >,<, =?

12 ….. 15 – 2

13 …… 15 + 2

12 …… 10 + 6

18 …… 18 – 0

Bài 3: Số?

….. > 16 – 3

17 – 2 < …… < 17

16 – 5 > …..

….. – 3 = 8 + 2 + 0

Bài 4: Hình vẽ bên có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1

 • Có … hình tam giác.
 • Có … hình vuông.

3. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán số 3

I/ TRẮC NGHIỆM:

HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1: Chọn phép tính đúng:

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1

Câu 2: 16 – 3 = ? . Kết quả của phép tính là:

a. 9

b. 10

c. 11

d. 13

Câu 3 : 5 + .... = 19 . Số cần điền là:

a.18

b. 14

c. 10

d. 9

Câu 4: Khoanh tròn vào số bé nhất: 11, 10, 19, 15, 12

Câu 5. Khoanh tròn vào số lớn nhất: 19, 20, 18, 16, 10

II/ TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1

Bài 2: >,<, = ?

16 …… 18 – 5

12 …… 10 + 1

14 …… 10 + 6

15 ….. 11 + 6

Bài 3: Tính

12 + 3 – 3 =.........

15 – 3 + 4 =.............

17 – 7 + 2 =...........

16 – 5 – 0 =

Bài 4: Số ?

…. = 18 – 6

10 – 1 = …..

19 – 4 = …..

…… = 3 + 7 - 0

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

Vườn nhà bà có 16 cây nhãn. đã chặt đi 4 cây nhãn. Hỏi vườn nhà bà còn lại bao nhiêu cây nhãn?

...........................................................................

4. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số? 15 – 3 = …..

A. 10

B. 12

C. 14

D. 17

Câu 2. Số? 11 + 2 = …..

A. 10

B. 11

C. 13

D. 15

Câu 3. Số? 5 + 10 = 12 + ……

A. 3

B. 10

C. 13

D. 15

Câu 4. Bạn Hà nhận được 16 chiếc bánh nhân dịp sinh nhật. Hà cho bạn Nhi 5 chiếc bánh. Hỏi bạn Hà còn lại bao nhiêu chiếc bánh?

Câu 5. Để bảo vệ môi trường, An và Minh cùng gom chai nhựa bỏ vào thùng rác. An nhặt được 12 chai. Minh nhặt được 7 chai. Hỏi cả hai bạn đã nhặt được bao nhiêu chai nhựa?

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Số?

 • Số 11 gồm có ….. chục và ….. đơn vị.
 • Số 14 gồm có ….. chục và ….. đơn vị.
 • Số 20 gồm có ….. chục và ….. đơn vị.
 • Số ….. gồm có 1 chục và 6 đơn vị.
 • Số …... gồm có 1 chục và 0 đơn vị.

Bài 2. Viết phép tính thích hợp:

Lớp 1A trồng: 11 cây

Lớp 1B trồng: 8 cây

Cả hai lớp: cây?

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

Có: 18 đồ chơi

Bị hỏng: 3 đồ chơi

Còn lại: ... đồ chơi?

5. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn Toán số 5

Bài 1: Tính

5 + 3 = .... 10 – 4 = .... 13 + 4 = .... 11 + 4 = ....

9 – 5 = .... 19 + 0 = .... 12 + 5 =.... 16 – 5 =....

2 + 6 = .... 18 – 6 =.... 10 – 7 =.... 11 + 6 =....

Bài 2: Viết các số:

 • Mười lăm: ……
 • Mười hai: ………
 • Mười bốn: …….
 • Tám: …….
 • Mười chín: ………
 • Mười sáu : …….
 • Mười một: …..
 • Hai mươi: ………
 • Tám: …………..
 • Bảy: ……..
 • Mười ba: ……..
 • Mười: ……..
 • Số ….gồm 1 chục và 0 đơn vị
 • Số ….gồm 2 chục và 0 đơn vị

Bài 3

Hình bên có:

Phiếu bài tập Toán lớp 1

 • Có……. điểm.
 • ……. Đoạn thẳng

Bài 4 : Tính

10 + 1 =

10 + 5 =

10 + 9 =

10 + 2 =

10 + 6 =

10 + 0 =

10 + 3 =

10 + 7 =

20 + 0 =

10 + 4 =

10 + 8 =

19 + 0 =

Bài 5 : Đặt tính rồi tính

16 + 2

19 – 5

19 – 3

13 + 4

18 – 3

13 – 2

10 + 5

15 – 5

14 + 2

13 + 6

17 – 6

13 + 5

Chú ý:

 • Đặt tính theo hàng dọc .
 • Chú ý viết thẳng cột.
 • Tính hàng đơn vị trước rồi tính hàng chục

................................................................................................................

6. Phiếu bài tập lớp 1 khác

7. Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

.............................................................................................................

Qua những bài tập này, các em có thể nhận biết và hiểu sâu được các dạng bài, giúp các em hệ thống được kiến thức cũ được vững chắc hơn, tạo được nền tảng tốt khi lên lớp học mới, tiếp cận các kiến thức khó hơn.

Ngoài Bộ phiếu ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
21
Sắp xếp theo

  Gợi ý cho bạn

  Xem thêm

  Tiếng Việt lớp 1

  Xem thêm