Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 có đáp án (Từ 23/3 đến 28/3)

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1 có đáp án (tuần từ 23/3 đến 28/3) có 6 phiếu gồm các dạng bài tập môn Toán 1 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 23/3

Phần I: Toán

Bài 1: Tính:

17 - 4 =

19 – 5 =

19 – 3 + 1 =

19 – 7 + 4 =

12 + 3 =

11 + 6 =

11 + 4 – 3 =

17 + 2 – 5 =

16 - 2 =

12 + 4 =

13 + 4 – 3 =

14 – 3 + 6 =

Bài 2: Dấu >, <, = ?

10 … 10 + 3

11 + 2…. 2 + 11

9 … 10 + 9

10 … 10 + 0

17 – 4 … 14 - 3

18 – 4 … 12

15 … 15 – 1

17 + 1… 17 + 2

12+ 5 … 16

16 … 19 - 3

15 – 4 … 10 + 1

19 – 3 … 11

Bài 3: Tính:

2 + 1 = 1 + 3 = 2 + 2 + 1 = 5 + 0 =

1 + 2 = 3 + 1 = 4 + 1 = 0 + 5 =

Bài 4: Hình bên:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 13 có đáp án

- Có…….hình tam giác

- Có …...hình chữ nhật.

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 13 có đáp án

2. Đáp án Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 23/3

Bài 1 và bài 2: HS tự tính

Bài 3: Tính:

2 + 1 = 3 1 + 3 = 4 2 + 2 + 1 = 5 5 + 0 = 5

1 + 2 = 3 3 + 1 = 4 4 + 1 = 5 0 + 5 = 5

Bài 4:

- Có 2 hình tam giác

- Có 1 hình chữ nhật.

Bài 5: 4 + 1 = 5

3. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 24/3

Phần I: Toán

Bài 1: Điền < > =

3 ...... 4 7 ...... 7 7 ...... 5 9 ...... 4 + 1

Bài 2: Viết các số 3; 10 ; 5; 2; 7

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé:...........................

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn:............................

Bài 3:

1 + 3 + 1 = .......... ;

2 + 1 + 0 = ..........

2 + 2 + 1= ......... ;

2 + 0 + 1 = ......

Bài 4:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

a, Có mấy hình tròn?

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

b, Có mấy hình tam giác?

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

4. Đáp án Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 24/3

Bài 1

3 < 4

7 = 7

7 > 5

9 > 4 + 1

Bài 2:

a. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 5, 3, 2

b. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 3, 5, 7, 10

Bài 3:

1 + 3 + 1 = 5

2 + 1 + 0 = 3

2 + 2 + 1= 5

2 + 0 + 1 = 3

Bài 4:

a, Có 4 hình tròn

b, Có 3 hình tam giác

Bài 5: 3 - 2 = 1

5. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 25/3

Phần I: Toán

Bài 1: Số?

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Bài 2: Viết các số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

…………………………………………………………………………………………

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

…………………………………………………………………………………………

Bài 3: Điền < > =

0 .......... 1 4 .......... 9 3 .......... 2 + 3

10 .......... 6 7 .......... 7 5 .......... 1 + 4

3 + 1 .......... 2 4 .......... 4 + 0

Bài 4:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán

Có..........hình tam giác

Có..........hình tròn

Có..........hình vuông

Bài 5. Viết phép tính thích hợp:

a/ Có : 6 viên kẹo

Được cho thêm: 2 viên kẹo

Có tất cả: ? viên kẹo

6. Đáp án Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 25/3

Bài 1:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Bài 2:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2, 4, 6, 7, 8

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 7, 6, 4, 2

Bài 3:

0 < 1 4 < 9 3 < 2 + 3

10 > 6 7 =. 7 5 = 1 + 4

3 + 1 > 2 4 = 4 + 0

Bài 4: Có 7 hình tam giác, có 6 hình tròn, có 5 hình vuông

Bài 5: 6 + 2 = 8

7. Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 26/3

Phần I: Toán

Bài 1: Tính nhẩm

1 + 1 = 2 + 2= 3 + 1 + 1 =

3 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 + 0 =

Bài 2: Điền > < =?

3 + 2 ..... 4 3 + 1 ..... 4 + 1

2 + 1 ..... 2 2 + 0 ..... 0 + 2

5 + 0 ..... 5 2 + 2 ..... 1 + 2

Bài 3: Viết phép tính thích hợp

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 16

Bài 4: Hình dưới đây:

Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 16

Có ...... hình vuông

Có ...... hình tam giác

8. Đáp án Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 môn Toán - Ngày 26/3

Bài 1:

1 + 1 = 2 2 + 2 = 4 3 + 1 + 1 = 5

3 + 1 = 4 2 + 1 = 3 2 + 1 + 0 = 3

Bài 2:

3 + 2 > 4 3 + 1 < 4 + 1

2 + 1 > 2 2 + 0 = 0 + 2

5 + 0 = 5 2 + 2 > 1 + 2

Bài 3: 3 + 2 = 5

Bài 4: Hình có:

  • Có 1 hình vuông
  • Có 3 hình tam giác

Phiếu bài tập lớp 1 khác

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

.............................................................................................................

Ngoài ra, VnDoc còn có Bài tập toán lớp 1 cơ bản và nâng cao là tài liệu được VnDoc tổng hợp và sưu tầm. Các bài toán lớp 1 cơ bản sẽ giúp các em học sinh nắm vững kiến thức môn Toán lớp 1 từ kiến thức cơ bản đến kiến thức nâng cao.

Ngoài Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 có đáp án (tuần từ 23/3 đến 28/3) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
7 7.478
Sắp xếp theo

Bài tập ở nhà lớp 1

Xem thêm