Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 5 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 23 - 02)

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 5 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

(Ngày 23 - 02)

Bài 1: Tính nhẩm:

8 – 1 = ......

6 + 2 = ......

3 + 5 = ......

5 + 4 – 4 = ......

9 + 0 = .......

10 – 7 = ......

4 + 3 = ......

10 – 5 – 1 = ......

9 – 0 = …....

4 + 4 = …..

8 – 7 =……

4 + 2 + 4 =…...

Bài 2: Tính:

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1

...........................................................................................................................

Bài 3: Tìm dấu ; <; = điền vào chỗ chấm:

4 + 4 ..... 8

8 – 2 ....... 7

7 + 1 ....... 1 + 7

5 - 4 ....... 2

9 – 4 ....... 4

9 + 0 ....... 10 – 1

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

2 + …. = 9

…. + 3 = 10

8 –….. = 3

….. – 2 = 6

Bài 5: Viết các số: 0, 9, 6, 10, 8, 2, 5, 7

a) Số bé nhất là:…….

b) Số lớn nhất là:…..

c) Các số trên viết theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 10 bông hoa b) Tổ 1: 6 bạn

Bớt: 8 bông hoa Tổ 2: 4 bạn

Còn....... bông hoa? Cả 2 tổ: ....... bạn?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Bài 7: Điền số và dấu phép tính (+ ; - ) thích hợp để được phép tính đúng:

10

......

......

=

5

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 + 0 < ....... < 7 - 2

Bài 9: ?

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1

Hình trên có............. hình tam giác.

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Trên đây là những bài tập Toán trong phạm vi SGK để các em ghi nhớ kiến thức, vận dụng kiến thức từ đó phát triển dần tư duy; đặc biệt là các em có thể vận dụng trong thực tiễn như tính toán hàng ngày.

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 4.868
Sắp xếp theo

    Toán lớp 1

    Xem thêm