Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 16/03

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 1 ngày 16/03 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn tiếng Anh ngày 16/3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề đề ôn tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 1 khác nhau giúp các em rèn luyện kỹ năng tiếng Anh hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the correct answer.

1.

A. an monkey

B. a panda

C. a elephant

D. an horse

2. What’s your name?

A. His name’s Eddie.

B. Her name’s Eddie.

C. My name’s Eddie.

D. My name Eddie

3.

A. She a inventor.

B. She is an inventor.

C. She is inventor.

D. She is a inventor.

4. How old are you?

A. I’m five.

B. I’m fine.

C. I’m OK.

D. I’m Beakie.

5. Hello. My name’s My Le.

- ......................................

A. Thank you.

B. Hi.

C. Hi. My name’s Helen.

D. I’m nine.

Task 2. Write one letter to complete the words

1. ca......e.2. ......andy.3. go......t.4. p.......g.5. Scho….l
6. d......ck.7. ho......se.8. k.....te.9. .....ion.10. j......g.
11. ju.....p.12. b.....ok.13. ba.....l.14. appl.....15. ......at.
16. d.....g.17. fath.....r.18. m.....ther.19. mang.....20. ho.....se.
21. h.....n.

Task 3. Reorder the letter to make meaningful words.

1. a l p e p

2. o b a l o n l

3. c i a h r

4. g d o

5. a t c

6. r b o t o

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the correct answer.

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - C

Task 2. Write one letter to complete the words

1. ca..k...e.2. ...C...andy.3. go..a....t.4. p....i...g.5. Scho…o.l
6. d...u...ck.7. ho..r....se.8. k...i..te.9. ..L...ion.10. j...o...g.
11. ju...m..p.12. b..o...ok.13. ba..l...l.14. appl...e..15. .c.....at.
16. d..o...g.17. fath..e...r.18. m.....ther.19. mang..o...20. ho..u...se.
21. h....e.n.

Task 3. Reorder the letter to make meaningful words.

1 - apple; 2 - balloon; 3 - chair; 4 - dog; 5 - cat; 6 - robot

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 16 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.569
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm