Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 09/04

Đề ôn tập môn tiếng Anh lớp 1 Ngày 09/04 có đáp án

Đề luyện tập ở nhà môn tiếng Anh 1 mới có đáp án ngày 09/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài ôn tập tiếng Anh lớp 1 có đáp án với nội dung bám sát SGK tiếng Anh 1 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Order the words.

1. is / it/ a / book.

……………………………………………………

2. This / bike / is / my.

……………………… ....................

3. It/ pencil / isn’t / No/ It / a / is .

……………………………………………………

4. favorite / is / My / color / yellow.

……………………………………………………

5. in / I’m / 1/ grade.

……………………………………………………

Task 2. Circle the correct word.

1) One hands / hand

2) Three apple / apples

3) Ten fingers / finger

4) One jump rope/ Jump ropes

5) One face/ faces

6) Four window / windows

7) Two computer / computers

8) Five table / tables

Task 3. Write one word to complete the sentence.

I am Tam. I’m twelve ______1____ old. I ____2__ a student. This is my family: my father, my mother, my sister and me. My father is ___3___ teacher. He is forty years _____4_____. My mother ___5___ a nurse.

ĐÁP ÁN

Task 1. Order the words.

1 - It is a book.

2 - This is my bike.

3 - No, it isn't. It is a pencil.

4 - My favorite color is yellow.

5 - I'm in grade 1.

Task 2. Circle the correct word.

1) One hand

2) Three apples

3) Ten fingers

4) One jump rope

5) One face

6) Four windows

7) Two computers

8) Five tables

Task 3. Write one word to complete the sentence.

1 - years; 2 - am; 3 - a; 4 - old; 5 - is;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 09 - 04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm