Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 07/04

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 1 ngày 07/04 có đáp án

Nằm trong bộ đề bài tập môn tiếng Anh lớp 1 mới, đề luyện tập tiếng Anh ngày 07/04 dành cho học sinh lớp 1 có đáp án dưới đây được biên tập bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 1 chương trình mới giúp các em học sinh lớp 1 kiểm tra kiến thức đã học về Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp

1. _________ is a pencil.

2. What __________ is it? - It is blue.

3. What's __________ name? - My name is Linda.

4. How __________ are you? I am six years old.

5. ____________ are you? I’m fine. Thank you.

6. What’s your name? _________ name is Ngan.

Task 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1.______ are you? I'm fine, thank you.

A. How old

B. How

C. How many

2.It ___________ a pencil.

A. am

B. is

C. are

3.______ is a nose.

A. She

B. It

C. you

4.______ is it? – It is black

A. How

B. How old

C. What color

5.______ is this? This is my grandfather.

A. What

B. Who

C. How

6.______ is it? It is an eraser.

A. How old

B. What

C. How

7.What ______ your name?

A. are

B. does

C. is

8.What ___________ is it?

A. name

B. color

C. old

Task 3. Nối câu hỏi và câu trả lời

1.Who is this?

a. It is a notebook

2.What color is it?

b. I’m six years old

3.How old are you?

c. He is my father

4.What is it ?

d. My name is My Le

5.How are you?

e. It is pink

6.What’s your name?

f. I’m fine. Thank you

ĐÁP ÁN

Task 1. Điền vào chỗ trống một từ thích hợp

1 - It/ This/ That; 2 - colour/ color; 3 - her; 4 - old; 5 - How; 6 - My;

Task 2. Khoanh tròn vào đáp án đúng

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

Task 3. Nối câu hỏi và câu trả lời

1 - c; 2 - e; 3 - b; 4 - a; 5 - f; 6 - d;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 07 - 04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm