Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/04

Bài tập nghỉ phòng dịch lớp 1 môn Anh ngày 10/04

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề bài tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 1 khác nhau giúp các em hoàn thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Odd one out

1, A. tigerB. snakeC. rubberD. giraffe
2, A. milkB. waterC. juiceD. bread
3, A, likeB. littleC. tallD. big
4, A, zooB. parrotC. zebraD. monkey
5, A. yogurtB. riceC. meatD. girl

Task 2. Choose correct answer

1, What do you like to drink?

I like …………………

A. cats

B. fish

C. bread

D. orange juice

2, Do you like elephants?

………………………………..

A. Yes, I have.

B. No, I don’t.

C. No, I haven’t.

D. Yes, I don’t.

3, I have got ………………………….. for desert.

A. fish

B. bread

C. rice

D. banana

4, She ………………… eggs, fish and an apple.

A. have got

B. got

C. haven’t got

D. has got

5, Does she like snakes?

A. Yes, She has.

B. Yes. He does

C, No, she doesn’t.

D. No, she don’t

Task 3. Order the words

1, monkey/ Do/ like/ you?

………………………………………………………………………………………………………

2, do./ I/ Yes,

……………………………………………………………………………………………………...

3, like/ Do/ yogurt?/ you

……………………………………………………………………………………………………….

4, I/don’t./ No

…………………………………………………………………………………………………

5, rice./ ‘ve got/ I

…………………………………………………………………………………………………..

6, snake/ don’t like/ I

……………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

Task 1. Odd one out

1 - C; 2 - D; 3 - B; 4 - A; 5 - D;

Task 2. Choose correct answer

1 - D; 2 - B; 3 - B; 4 - D; 5 - C;

Task 3. Order the words

1 - Do you like monkey?

2 - Yes, I do.

3 - Do you like yogurt?

4 - No, I don't.

5 - I've got rice.

6 - I don't like snake.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 10 - 04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 785
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm