Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án ngày 14/03 dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án được VnDoc.com biên tập theo từng ngày trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona (COVID-19) giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập kiến thức Từ vựng tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Circle the answer.

1/ How are you?

a. I’m fine.Thanks.

b. I’m John.

2/ What color is this?

a. It’s black.

b. It’s a new pen.

3/ What’s this?

a. Yes, it is.

b. It’s a school bag.

4/ Is this a urler?

a. It’s a pen.

b. Yes, it is.

Task 2. Reorder the words to make sentences.

1. name/ his/ What/ is?

………………………………………………………………………………………….

2. Le / is / My / name.

………………………………………………………………………………………….

3. is / that / Who?

………………………………………………………………………………………….

4. pen / It / a / is/ yellow/ .

………………………………………………………………………………………….

Task 3. Fill the given words in the blanks.

Color; is ; blue; book; name ; my

1/ What is your ……………?

2/ ……………name is Andy.

3/ What ………………this?

4/ It’s a ……………

5/ What ……………is this?

6/ It’s a ……………pencil.

ĐÁP ÁN

Task 1. Circle the answer.

1 - a; 2 - a; 3 - b; 4 - b

Task 2. Reorder the words to make sentences.

1 - What is his name?

2 - My name is Le.

3 - Who is that?

4 - It is a yellow pen.

Task 3. Fill the given words in the blanks.

1 - name; 2 - My; 3 - is; 4 - book; 5 - color; 6 - blue

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 14 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.387
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm