Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 4 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 22 - 02)

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 4 bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

(Ngày 22 - 02)

Bài 1: Tính nhẩm:

5 – 2 = ......

6 + 4 = ......

6 + 4 – 3 = ......

7 + 3 = .......

10 – 3 = ......

10 – 5 – 3 = ......

9 – 9 = …....

2 + 7 = …..

5 + 2 + 3 =…...

Bài 2: Tính:

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 4

...........................................................................................................................

Bài 3: Điền dấu >; <; =?

3 + 4 ..... 8

7 – 2 ....... 7

3+ 5 ....... 5 + 3

10 - 4 ....... 2

10 – 4 ....... 4

6 + 3 ....... 6 – 2

Bài 4: Số?

3 + …. = 9

…. + 2 = 7

10 –….. = 3

….. – 6 = 0

Bài 5: Viết các số: 10, 7, 1, 5, 2

a) Số bé nhất là:…….

b) Số lớn nhất là:…..

c) Các số trên viết theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………

Bài 6: Viết phép tính thích hợp:

a) Ngăn trên: 5 quyển sách b) Có: 10 viên bi

Ngăn dưới: 4 quyển sách Cho bạn: 3 viên bi

Cả hai ngăn....... quyển sách? Còn: ....... viên bi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Bài 7: Điền số và dấu phép tính ( + ; - ) thích hợp để được phép tính đúng:

8

......

......

=

3

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4 + 3 < ....... < 3+6

Bài 9: ?

..................................................................................................................................

Hình trên có............. hình tam giác.

......................................................................................................

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Để ra bài tập về nhà phù hợp, giáo viên và phụ huynh cần đánh giá đúng năng lực, tránh tình trạng giáo viên giao bài tập về nhà nhưng học sinh không làm do có quá nhiều bài tập. Vì vậy mà các thầy cô và bậc phụ huynh nên chọn lọc từ các tài liệu trên để cho các em làm.

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 4.587
Sắp xếp theo

    Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm