Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 1 - Nghỉ dịch Corona (Ngày 19 - 02)

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1 - Ôn tập nghỉ dịch Corona bao gồm các dạng Toán 1 cơ bản giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 1.

(Ngày 19 - 02)

1. Tính:

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

2. Tính

1 + 8 = ......

3 + 2 =.......

6 + 2 = .......

2 – 1 = ......

5 + 3 = .......

3 + 4 = ......

3. Tìm dấu điền vào chỗ chấm: > ; < ; =

3 – 0 …… 6 + 1

4 – 1 ..…. 2 + 3

4 –1 ……… 5 – 1

1 + 4 …… 7 – 2

4. Số

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

5. ?

5 +...... > 7

3 +....... > 6

3 +.......> 2

2 +.......< 5

7 - ........< 4

8 - .......< 6

6. Viết phép tính thích hợp

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1
b, Có: 5 hình vuông

Tô màu: 3 hình vuông

Chưa tô màu:.......hình vuông?

7. Hình bên có …….. hình tam giác.

Bài ôn tập ở nhà môn Toán lớp 1

......................................................................................................

Trong những ngày nghỉ học do dịch, VnDoc.com đã sưu tầm và gửi tới các bạn: Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 lớp 1 (đợt 1 và đợt 2). Các em hãy cùng luyện tập, tuy nhiên, khi trẻ nghỉ học ở nhà cha mẹ cần lên kế hoạch và hỗ trợ trẻ tự ôn tập tại nhà.

Phiếu bài tập lớp 1 khác:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 1

Ngoài Phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 1 - Số 1 - Nghỉ dịch Corona trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán lớp 1 Chân trời sáng tạo

    Xem thêm