Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án

Phiếu bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 ngày 13/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 1 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án được xây dựng dựa theo nội dung Từ vựng tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 1 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Write one word to complete the sentence.

1. What…….your name?

2. My……is Hoa.

3. How ……you?

4. I……fine. Thank you.

5. What…..this?

6. It is….book.

Task 2. Complete the conversation.

Benny; see; name’s; please; too; I’m fine;

bye; like; Good; Here; you; thank; you’re;

Ex: I’m Benny.

Hello, Benny.

1. My________Sue

________morning, Sue.

2. How are _______?

_______,thank you.

3. A book._______you.

_________welcome.

4. Good-_____!

______ you tomorrow!

5. Cookies,_______.

______ you are.

6. I_____pink.

Me,______

Task 3. Match the question with the right answer.

1/ What’s your name?

2/ How are you?

3/ What’s that?

4/ Is this a bag?

5/ What color is this?

a. It’s a green pen.

b. It’s black.

c. No, it isn't.

d. My name is Nhung.

e. I’m fine. Thanks.

ĐÁP ÁN

Task 1. Write one word to complete the sentence.

1 - is; 2 - name; 3 - are; 4 - am; 5 - is; 6 - a

Task 2. Complete the conversation.

1 - name's - Good;

2 - you - I'm fine;

3 - Thank - You're;

4 - bye - See;

5 - please - Here;

6 - like - too;

Task 3. Match the question with the right answer.

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 13 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.300
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm