Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 10/03

Bài tập ở nhà lớp 1 môn tiếng Anh có đáp án

Phiếu ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh Corona (COVID-19) ngày 10 - 03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập tiếng Anh 1 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 có đáp án được biên tập bám sát nội dung bài đã học giúp các em ghi nhớ Từ vựng tiếng Anh hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Rewrite

1. ’m/ Benny./ I ………………………

2. I/ hello / Sue/’m ………………………

3. I/ Sue./’m ………………………

4. Benny/ I /’m / Hi,/………………………

5. morning/ Benny /’m/ I / Good /………………………

Task 2. Odd one out

1 A. Good morningB. SueC. Hi
2 A. HelloB. Miss DollyC. Hi
3 A. SueB. HelloC. Benny
4 A. Miss DollyB. BennyC. Hello
5 A. Miss DollyB. HelloC. Hi

Task 3. Look and write u, e, o, i

1. S__ e

2. M__ss

3. D__lly

4. H__llo

5. G__od morning

6. Su__

7. B__nny

8. H__

9. Good morn__ng

ĐÁP ÁN

Task 1. Rewrite

1 - I'm Benny.

2 - Hello, I'm Sue.

3 - I'm Sue.

4 - Hi, I'm Benny.

5 - Good morning, I'm Benny.

Task 2. Odd one out

1 - B; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - A

Task 3. Look and write u, e, o, i

1 - Sue;

2 - Miss

3 - Dolly;

4 - Hello;

5 - Good morning;

6 - Sue;

7 - Benny;

8 - Hi;

9 - Good morning

Mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 và tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập lớp 1 các môn Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh hiệu quả.

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 10 - 03. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm