Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 1 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 11/04

Đề ôn tập ở nhà dành cho học sinh lớp 1 môn tiếng Anh

Phiếu bài tập về nhà môn tiếng Anh lớp 1 có đáp án ngày 11/04 nằm trong bộ đề tổng hợp bài tập tiếng Anh 1 mới trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 1 chương trình mới bao gồm nhiều hình thức trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 1 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Add adjectives to the sentences

Ex: This is a monkey. (little)

This is a little monkey.

1. This is an elephant. (big)

………………………………………………………………

2. This is a giraffe. (tall)

………………………………………………………………

3. This is a snake. (green)

………………………………………………………………

4. This is an orange. (small)

………………………………………………………………

Task 2. Read the passage and answer questions

Peter and Jane are in a café. It’s dinnertime. Peter has got bread, meat and eggs. For desert, he has got bananas and yogurt. He drinks milk. Jane has got carrots, fish and rice. For desert, she has got grapes and ice cream. She drinks apple juice.

1, Where are Peter and Jane?

……………………………………………………………………………………………………

2, What has Peter got for his desert?

……………………………………………………………………………………………………

3, What does Peter drink?

……………………………………………………………………………………………………

4, Has Jane got bread, meat and eggs?

…………………………………………………………………………………………………...

5, What does Jane drink?

…………………………………………………………………………………………………….

Task 3. Match

A

B

1. What’s your name?

a. It is a fish

2. Good bye, Hannah

b. I’m eight

3. What is it?

c. Yes, she is

4. Is it a pen?

d. Bye, Beakie.

5. How old are you?

e. My name’s Peter

6. Is she a doctor?

f. No, it isn’t

ĐÁP ÁN

Task 1. Add adjectives to the sentences

1 - This is a big elephants.

2 - This is a tall giraffe.

3 - This is a green snake.

4 - This is a small orange.

Task 2. Read the passage and answer questions

1 - They are in a café.

2 - He has got bananas and yogurt.

3 - He drinks milk.

4 - No, she doesn't.

5 - She drinks apple juice.

Task 3. Match

1 - e; 2 - d; 3 - a; 4 - f; 5 - b; 6 - c;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 1, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi chia sẻ rất nhiều tài liệu môn tiếng Anh thú vị dành cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 1 ngày 11 - 04. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 1 khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 1, Đề thi học kì 2 lớp 1 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 1 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 1 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.157
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 1

    Xem thêm