Bài giảng Tiếng Anh 9 unit 5 The media

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
2,7 MB 20/05/2015 8:42:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
"The media" là unit 5 trong chương trình Tiếng Anh lớp 9. Bài giảng Tiếng Anh 9 unit 5 The media sẽ giúp các em hiểu được chủ đề "Truyền thông" và học thêm các từ vựng mới, ngữ pháp về câu hỏi đuôi,...Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo.
Xem thêm các thông tin về Bài giảng Tiếng Anh 9 unit 5 The media

Bài giảng Tiếng anh lớp 9

Xem thêm