Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập SBT Sinh học 11 trang 75

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập SBT Sinh học 11 trang 75, với 28 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Sinh học một cách đơn giản hơn. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Giải bài tập SBT Sinh học 11 trang 75 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có lời giải của 28 câu hỏi trắc nghiệm ở môn Sinh học lớp 11 bài sinh trưởng và phát triển ở thực vật. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được kết quả của sinh trưởng sơ cấp, kết quả sinh trưởng thứ cấp, tác dụng của gibêrelin ở thực vật... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bài tập SBT Sinh học 11 trang 75

Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4 trang 75 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.

1. Ở thực vật Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh đỉnh.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng

D. mô phân sinh cành

2. Kết quả sinh trưởng sơ cấp là

A. làm cho thân, rễ cây dài ra do hoạt động của mô phân sinh đỉnh

B. tạo mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gổ lõi.

C. tạo lóng do hoạt động của mô phân sinh lóng.

D. tạo biêu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cấp.

3. Kết quả sinh trưởng thứ cấp của thân tạo

A. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rây sơ cáp.

B. gỗ thứ cấp, tầng sinh bần, mạch rây thứ cấp, gỗ dác, gỗ lõi.

C. biểu bì, tầng sinh mạch, gỗ sơ cấp, mạch rày thứ cấp.

D. tầng sinh mạch, vỏ gỗ sơ cấp, mạch rây thứ cấp.

4. Ở thực vật, gibêrelin có tác dụng

A. tăng số lần nguyên phân, kích thích tăng trưởng chiều cao của cây.

B. kích thích nảy mầm của hạt.

C. kích thích phân chia tê bào và kích thích sinh trưởng chồi bên

D. kích thích ra rễ phụ.

ĐÁP ÁN

1 A

2 A

3 B

4 A

Bài tập trắc nghiệm 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 76 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

5. Ở thực vật, hoocmôn có vai trò thúc quả chóng chín là

A. axit abxixic.

B. xitôkinin.

C. êtilen.

D. auxin.

6. Đặc điểm nào dưới đây không đúng với auxin?

A. vận chuyển không cần năng lượng.

B. vận chuyển theo mạch rây và mạch gỗ

C. chủ yếu được sinh ra ở đỉnh thân và cành.

D. có nhiều trong chồi, hạt đang nảy mầm.

7. Kết luận không đúng về chức năng của auxin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích hình thành và kéo dài rễ

C. kích thích vận động hướng sáng, hướng đất.

D. thúc đẩy sự ra hoa.

8. Kết luận không đúng về chức năng của xitôkinin là

A. thúc đẩy sự phát triển của quả.

B. kích thích sự phàn chia tế bào chồi (mô phân sinh).

C. thúc đẩy sự nảy mầm và sự ra hoa.

D. thúc đẩy sự tạo chồi bên.

9. Gibêrelin có chức năng chính là

A. kéo dài thân ở cây gỗ.

B. ức chế phân chia tế bào.

C. đóng mở lỗ khí

D. sinh trưởng chồi bên.

10. Thực vật Hai lá mầm có các

A. mô phân sinh đỉnh và lóng.

B. mô phân sinh đỉnh và bên.

C. mô phân sinh đỉnh thân và rễ.

D. mô phân sinh lóng và bên.

ĐÁP ÁN

5 C

6 A

7 D

8 A

9 A

10 B

Bài tập trắc nghiệm 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 77 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

11. Thực vật Một lá mầm có các

A. Mô phân sinh đỉnh và lóng

B. Mô phân sinh lóng và bên

C. Mô phân sinh định và bên

D. Mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ.

12. có thể xác định tuổi của cây thân gỗ dựa vào

A. Vòng năm

B. Tầng sinh mạch

C. Tầng sinh vỏ

D. Các tia gỗ

13. loại mô phân sinh chỉ có ở câu Một lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh rễ

14. Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

15. Loại mô phân sinh không có ở cây lúa là

A. Mô phân sinh bên

B. Mô phân sinh đỉnh thân

C. Mô phân sinh đỉnh rễ

D. Mô phân sinh lóng

16. Loại mô phân sinh không có ở cây phượng là

A. Mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh lóng

D. Mô phân sinh đỉnh thân

ĐÁP ÁN

11 A

12 A

13 C

14 A

15 A

16 C

Bài tập trắc nghiệm 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 trang 78 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

17. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm nhưng chỉ ra hoa một lần là

A. Tre

B. Lúa

C. Cau

D. Dừa

18. Thực vật Một lá mầm sống lâu năm và ra hoa nhiều lần là

A. Tre

B. Lúa

C. Cau

D. Dừa

19. Trong sản xuất nông nghiệp, khi sử dụng các chất điều hoà sinh trưởng cần chú ý nguyên tắc quan trọng nhất là

A. nồng độ sử dụng tối thích.

B. thoả mãn nhu cầu về nước, phân bón và khí hậu.

C. tính đối kháng hỗ trợ giữa các phitôcrôm.

D. các điều kiện sinh thái liên quan đến cây trồng.

20. Nhân tố khóng điều tiết sự ra hoa là

A. hàm lượng O2.

B. tuổi của cây.

C. xuân hoá.

D. quang chu kì.

21. Xuân hoá là mối phụ thuộc của sự ra hoa vào

A. độ dài ngày.

B. tuổi cây.

C. quang chu kì.

D. nhiệt độ.

22. Quang chu kì là sự ra hoa phụ thuộc vào

A. độ dài ngày và đêm.

B. tuổi của cây.

C. độ dài ngày

D. độ dài đêm.

23. Thời gian sáng trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng, kích thước hoa.

B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.

D. tăng chất lượng hoa.

24. Thời gian tối trong quang chu kì có vai trò

A. tăng số lượng hoa.

B. kích thích ra hoa.

C. cảm ứng ra hoa.

D. tăng chất lượng hoa.

25. Điều không đúng ứng dụng quang chu kì trong sản xuất nông nghiệp là

A. nhập nội cây trồng

B. kích thích hoa và quả có kích thước lớn.

C. lai giống.

D. bố trí thời vụ.

ĐÁP ÁN

17 A

18 B

19 A

20 A

21 D

22 A

23 A

24 C

25 B

Bài tập trắc nghiệm 26, 27, 28 trang 79 Sách bài tập (SBT) Sinh học 11

26. Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

A. nước.

B. nhiệt độ

C. ánh sáng.

D. phân bón.

27. Nhân tố bên ngoài có vai trò là nguồn cung cấp nguyên liệu chủ yếu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây là

A. ánh sáng.

B. phân bón.

C. nhiệt độ.

D. nước.

28. Nhân tố có vai trò quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi và là

A. nhiệt độ.

B. ánh sáng.

C. nước.

D. phân bón.

ĐÁP ÁN

26 A

27 B

28 A

-----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Giải bài tập SBT Sinh học 11 trang 75. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Giải Vở BT Sinh Học 11

    Xem thêm