Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19: Chính tả

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 1 và trang 4: Chính tả là dạng tài liệu giúp các em đọc chuẩn, viết chuẩn, phát âm chuẩn ngay từ ban đầu, giúp các em 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết học tốt Tiếng Việt.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 1: Chính tả

Câu 1: a) Điền l hoặc n vào chỗ trống:

- (Trăng) Mồng một ...ưỡi trai,

Mồng hai ….á ....úa.

- Đêm tháng ....ăm chưa ....ằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm:

- Kiến cánh vỡ tô bay ra

Bao táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nay bông to

Cày sâu, bừa ki, phân gio cho nhiều.

Câu 2: Tìm trong Chuyện bốn mùa (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19

TRẢ LỜI:

Câu 1: a) Điền l hoặc n vào chỗ trống

- (Trăng) Mồng một lưỡi trai

Mồng hai lá lúa.

- Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối.

b) Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

- Kiến cánh vỡ tổ bay ra

Bão táp mưa sa gần tới.

- Muốn cho lúa nảy bông to

Cày sâu, bừa kĩ, phân gio cho nhiều.

Câu 2: Tìm trong Chuyện bốn mùa (sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 4) rồi ghi vào chỗ trống

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19

Hướng dẫn Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4: Chính tả

Câu 1: Viết tên vật trong mỗi tranh

a) Có chữ l hoặc chữ n

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4

1.......................................

2.......................................

3.......................................

4.......................................

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4 câu 1

1.......................................

2. .....................................

3.......................................

4.......................................

Câu 2: Chọn chữ trong ngoặc đdn điền vào chỗ trống:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4 câu 2

TRẢ LỜI:

Câu 1: Viết tên các vật trong tranh:

a) Có chữ l hoặc chữ n

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4 câu 1a

1. lá 2. len 3. na 4. nón

b) Có dấu hỏi hoặc dấu ngã

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4 1b

5. tủ 6. gỗ 7. cửa sổ 8. muỗi

Câu 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 tuần 19 trang 4 câu 2a

Ngoài các bài giải Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
9 3.067
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải vở bài tập Tiếng Việt 2 Xem thêm