Giáo án Lịch sử 7 bài 29: Ôn tập chương V và chương VI

1 462

Giáo án Lịch sử 7 bài 29

Giáo án Lịch sử 7 bài 29: Ôn tập chương V và chương VI sẽ giúp các em học sinh biết được nội dung về từ thế kỉ thứ XVI đến thế kỉ thứ XVIII, tình hình chính trị có nhiều biến động. Đồng thời, các em còn biết nhà nước phong kiến tập quyền thời Lê sơ suy sụp và nhà Mạc thành lập, các cuộc chiến tranh phong kiến Nam - Bắc triều, Trịnh - nguyễn; sự chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài. Mời quý thầy cô tham khảo!

BÀI 29. ÔN TẬP CHƯƠNG V VÀ VI

A. Mục tiêu bài học:

1/. Kiến thức:

  • Từ thế kỷ XVI - XVIII tình hình chính trị có nhiều biến động.
  • Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu là phong trào Tây Sơn.
  • Tình hình kinh tế, văn hóa có bước phát triển mạnh.

2/. Kỹ năng:

  • Hệ thống hóa các kiến thức, phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử.

3/. Tư tưởng:

  • Tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển nền kinh tế, văn hóa đất nước.
  • Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc chống chế độ phong kiến thối nát, chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc.

B. Phương tiện dạy học:

  • Bản thống kê những nét cơ bản về kinh tế, văn hóa, thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XIX.

C. Thết kế bài học:

I. Ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

  • Đánh giá sự phát triển của sử học, địa lý, y học nước ta.
  • Những thành tựu khoa học, kỹ thuật của nước ta thời kỳ này phản ánh điều gì?

III. Bài mới:

Trải qua thời kỳ lịch sử từ thế kỷ XVI đến nửa đầu thế kỷ XIX, biết bao những biến cố, thăng trầm đã diễn ra về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội.

Phương pháp

Nội dung

KTBS

- Biểu hiện sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quền?

 

- Hậu quả của các cuộc chiến tranh.

 

- Quang Trung đã đạt nền tảng cho việc thống nhất đất nước như thế nào?

 

 

- Nhà Nguyễn được thành lập như thế nào?

- Nguyễn Ánh đã làm gì để lập lại chính quyền phong kiến tập quyền?

 

Tình hình kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XIX có những đặc điểm gì?

GV chia HS thành 4 nhóm 2 nhóm về kinh tế, 2 nhóm về văn hóa, hoàn thành bảng thống kê theo từng nội dung.

1/ Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền.

- Sự mục nát của triều đình phong kiến, tha hóa của tầng lớp thống trị.

- Chiến tranh phong kiến: Nam Bắc Triều; Trịnh - Nguyễn.

2/ Quang Trung thống nhất đất nước.

- Lật đổ các tập đoàn phong kiến.

+ 1777, Nguyễn

+ 1786, Trịnh.

+ 1788, Lê

- Đánh đuổi ngoại xâm Xiêm (1785) Thanh (1789)

- Phục hồi kinh tế, văn hóa.

3/ Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.

+ Đặt kinh đô, quốc hiệu.

+ Tổ chức bộ máy quan lại ở triều đình và các địa phương.

4/ Tình hình kinh tế, văn hóa.

 

IV. Củng cố:

V. Dặn dò:

Học bài ôn tập bài 25, 26, 27, thi học kỳ II.

D. Rút kinh nghiệm:

Đánh giá bài viết
1 462
Giáo án Địa lý lớp 7 Xem thêm