Giáo án Sinh học 12 bài 44

Giáo án Sinh học lớp 12

Giáo án Sinh học 12 bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu khái niệm về chu trình sinh địa hóa và nguyên nhân làm cho vật chất quay vòng, nêu được 3 chu trình vật chất chủ yếu trong SGK, cũng như khái niệm về sinh quyển, các khu sinh học trong sinh quyển và lấy ví dụ.

Giáo án Sinh học bài Hệ sinh thái

Giáo án Sinh học 12 bài 43

Bài 44. CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

 • Nêu khái niệm về chu trình sinh địa hóa và nguyên nhân làm cho vật chất quay vòng.
 • Nêu được 3 chu trình vật chất chủ yếu trong SGK.
 • Nêu được khái niệm về sinh quyển, các khu sinh học trong sinh quyển và lấy ví dụ
 • Giải thích nguyên nhân của một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

2. Kĩ năng:.Quan sát, phân tích kênh hình, từ đó rút ra nhận xét.

3. Thái độ: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

II. CHUẨN BỊ.

 • Giáo viên: Giáo án, hình 44.1, 44.2, 44.3, 44.4/SGK.
 • Học sinh: SGK, đọc bài học trước ở nhà.

III. TRỌNG TÂM BÀI HỌC: Khái niệm về chu trình vật chất, sinh quyển.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY-HỌC.

1. Ổn định lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số lớp.

2. Kiểm tra bài cũ: Khái niệm chuỗi và lưới thức ăn? Phân biệt 3 loại hình tháp sinh thái?

3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa.

GV: Đưa ra sơ đồ một chuỗi thức ăn thực vật đơn giản và yêu cầu HS: Nêu vai trò của các bậc dinh dưỡng trong chuỗi thức ăn trên? Sự tuần hoàn vật chất qua chuỗi thức ăn trên là một phần trong chu trình vật chất của hệ sinh thái. Thế nào chu trình vật chất?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 41.1, thảo luận và trả lời.

GV: nhận xét, bổ sung hoàn thiện kiến thức.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu một số chu trình sinh địa hóa.

GV: Thực vật sử dụng nguồn cacbon dưới dạng nào? Quan sát hình 44.2 cho biết bằng những con đường nào cacbon đã đi từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật, trao đổi chất trong quần xã và trở lại môi trường? Có phải tất cả cacbon của quần xã sinh vật được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn kín hay không? Vì sao?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK và hình 44.2 trang 196 để trả lời.

I. TRAO ĐỔI VẬT CHẤT QUA CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA.
 • Chu trình sinh địa hóa (chu trình vật chất) là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên, theo đường từ môi trường ngoài truyền vào cơ thể sinh vật, qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường.
 • Chu trình sinh địa hóa duy trì sự cân bằng vật chất trong cơ thể.

II. MỘT SỐ CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA.

1. Chu trình cacbon.

 • Cacbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống, là thành phần cấu tạo của các chất sống.
 • Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbonhidroxit (CO2). mong muốn của nhân loại.
 • Một số con đường luân chuyển cacbon: Hình 44.2/SGK trang 196.
Đánh giá bài viết
1 1.107
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Sinh học lớp 12 Xem thêm