Giáo án Tin học 8: Bài tập thực hành (Tiếp theo)

Giáo án Tin học 8

Giáo án Tin học 8: Bài tập thực hành (Tiếp theo) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 23

Tiết: 45

BÀI TẬP THỰC HÀNH

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

  • Ôn tập câu lệnh lặp với số lần biết trước for … to … do … trong Pascal;
  • Kết hợp giữa câu lệnh điều kiện với câu lệnh lặp với số lần biết trước.

2. Kĩ năng: Làm các bài tập về câu lệnh lặp với số lần biết trước for … to … do … trong Pascal.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5’)

Câu 1: Em hãy trình bày cú pháp cách sử dụng của câu lệnh lặp?

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 2: (38’) Tìm hiểu bài tập 2.

+ GV: Đưa ra yêu cầu của bài toán cổ yêu cầu HS tìm hiểu.

+ GV: Cho HS thực hiện xác định bài toán và mô tả thuật toán cho chương trình.

+ GV: Giới thiệu chương trình yêu cầu HS tìm hiểu, giải thích tại sao chương trình này cho phép giải bài toán đặt ra.

Var ga, cho: Byte;

BEGIN

For ga := 1 to 35 do

For cho := 1 to 35 do

If (ga*2 + cho*4 = 100) and (ga + cho = 36) then Writeln(‘So ga la: ’, ga, ‘; So cho la: ’, cho);

Readln

END.

+ GV: Hướng dẫn phân tích bài toán cho HS thấy và hiểu được bài toán.

+ GV: Từ đó yêu cầu HS cải tiến để có chương trình hiệu quả hơn.

+ GV: Hướng dẫn các em thực hiện, ý nghĩa của các câu lệnh trong chương trình.

+ GV: Cách thức hoạt động của chương trình cải tiến.

+ GV: Phân tích hướng dẫn để HS thấy được số lượng các phép tính ở chương trình cải tiến ít hơn so với chương trình ban đầu.

+ GV: Quan sát hướng dẫn, thao tác mẫu quá trình làm bài của các em bên dưới.

+ GV: Yêu cầu HS sau khi gõ xong thực hiện lưu bài với tên bai7.pas.

+ GV: Yêu cầu HS sau khi gõ xong biên dịch chương trình.

+ GV: Cho HS chạy chương trình xem kết quả đạt được khi gõ xong.

+ GV: Giải thích cho HS các câu lệnh trong chương trình cho các em nhận biết.

+ GV: Yêu cầu các em thực hiện lại bài toán mà không quan sát bài mẫu của GV.

+ GV: Quan sát quá trình thực hiện của các em.

+ GV: Hướng dẫn giúp đỡ các em trong những câu lệnh khó.

+ GV: Cho HS quan sát một số bài mà các bạn em đã thực hiện tốt.

+ GV: Chỉ ra ưu điểm mà bài làm HS đạt được.

+ GV: Trình chiếu một bài có chương trình chạy đúng bị lỗi, hướng dẫn các em cách trình bày và khắc phục lỗi thường gặp.

+ GV: Yêu cầu HS lưu bài lại sau khi đã chỉnh sửa hoàn thiện.

+ GV: Nhận xét bài làm của HS, chốt nội dung bài tập.

+ HS: Thực hiện tìm hiểu về bài toán cổ.

+ HS: Thực hiện các bước xác định bài toán và mô tả thuật toán cho chương trình.

+ HS: Nghiên cứu chương trình của GV đưa ra. Ý tưởng cơ bản là xét tất cả các trường hợp và kiểm tra xem trường hợp nào thỏa mãn: ga + cho = 36 và ga*2 + cho*4 = 100 thì đó là một đáp số của bài toán.

+ HS: Chú ý quan sát, tìm hiểu về bài toán. Hiểu về chương trình.

+ HS: Chương trình cải tiến.

Var ga, cho: Byte;

BEGIN

For cho := 1 To 24 Do

Begin

ga := 36 – cho;

If (2*ga + 4*cho = 100)

Then Writeln(‘Ga: ’, ga, ‘,

Cho: ’,cho);

End;

Readln

END.

+ HS: Thực hiện dưới sự quan sát giúp đỡ của GV.

+ HS: Thực hiện lưu bài với tên đã được yêu cầu.

+ HS: Thực hiện biên dịch (Alt + F9) chương trình kiểm tra lỗi, sửa lỗi nếu có.

+ HS: Thực hiện chạy chương trình (Ctrl + F9) kiểm chứng, xem kết quả đạt được.

+ HS: Biết được câu lệnh được sử dụng trong bài.

+ HS: Thực hiện viết lại chương trình theo cách hiểu của các em.

+ HS: Thực hiện các thao tác theo sự hướng dẫn của GV đưa ra.

+ HS: Thao tác tự phát hiện ra nội dung kiến thức cần đạt được.

+ HS: Quan sát và học tập các bài làm tốt của bạn mình.

+ HS: Học tập được cách làm việc khoa học.

+ HS: Tập trung, chú ý lắng nghe sự hướng dẫn của GV, cách trình bày và các lỗi thường mắc phải trong khi gõ chương trình.

+ HS: Thực hiện các bước lưu bài với tên do cac em đặt.

+ HS: Chú ý lắng nghe ghi nhớ các nội dung đã được thực hiện.

3. Bài tập 3:

Bài toán cổ: Vừa gà vừa chó. Bó lại cho tròn. Ba mươi sáu con. Một trăm chân chẵn. Tìm số lượng gà và chó.

Chương trình.

Var ga, cho: Byte;

BEGIN

For ga := 1 to 35 do

For cho := 1 to 35 do

If (ga*2 + cho*4 = 100) and (ga + cho = 36) then Writeln(‘So ga la: ’, ga, ‘; So cho la: ’, cho);

Readln

END.

Chương trình cải tiến.

Var ga, cho: Byte;

BEGIN

For cho := 1 To 24 Do

Begin

ga := 36 – cho;

If (2*ga + 4*cho = 100) Then Writeln(‘Ga: ’, ga,‘, Cho: ’,cho);

End;

Readln

END.

4. Củng cố

  • Củng cố trong nội dung bài học.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung bài tiếp theo.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 8 Xem thêm