Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR ... DO (Tiết 3)

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5

Giáo án Tin học 8: Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp FOR ... DO (Tiết 3) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 22

Tiết: 43

BÀI THỰC HÀNH 5: SỬ DỤNG LỆNH LẶP FOR…DO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sử dụng được câu lệnh ghép.

2. Kĩ năng:

  • Viết được chương trình có sử dụng vòng lặp với số lần biết trước;
  • Rèn luyện kĩ năng đọc hiểu chương trình có sử dụng vòng lặp với số lần biết trước.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (39’) Nội dung bài tập 3.

+ GV: Yêu cầu HS nhận xét về cách hiển thị của chương trình bài tập 2.

+ GV: Vậy để được cân đối ta cần phải làm gì?

+ GV: Cách chỉnh sửa như thế nào cho đẹp mắt và khoa học?

+ GV: Nhận xét cách thực hiện của HS đưa ra mẫu cho HS quan sát.

+ GV: Hướng dẫn HS thực hiện chỉnh sửa chương trình.

+ GV: Đưa ra yêu cầu bài 2.

+ GV: Yêu cầu HS sửa câu lệnh theo như yêu cầu.

For i := 1 to 10 do

Begin

GotoXY(5,WhereY); writeln(N, ‘ x ’, i:2, ‘ = ’, N*i:3);

Writeln

End;

+ GV: Yêu cầu HS chạy lại chương trình.

+ GV: Cho HS quan sát chương trình đã sửa so với chương trình chưa sửa và so sánh.

+ GV: Hướng dẫn các em về câu lệnh GotoXY.

+ GV: Câu lệnh GotoXY chia màn hình máy tính thành những gì?

+ GV: Đưa ra những lưu ý khi các em sử dụng câu lệnh GotoXY.

+ GV: Chỉ sử dụng được câu lệnh GotoXY, WhereX và WhereY khi khai báo gì?

+ GV: Hướng dẫn các em về câu lệnh WhereX và WhereY.

+ GV: Chức năng của câu lệnh WhereX và WhereY là gì?

+ GV: Cho HS áp dụng thực hiện giải thích câu lệnh trong bài tập.

+ GV: Yêu cầu HS giải thích các dữ kiện số liệu trong câu lệnh.

+ GV: Chỉnh sửa các nội dung các em còn sai sót.

+ GV: Cho HS ôn lại các nội dung vừa tìm hiểu.

+ GV: Cho HS thực hành các bài tập kết hợp với vòng lặp.

+ GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trên máy.

+ GV: Sửa chữa những sai sót các em mắc phải.

+ GV: Yêu cầu một HS lên bảng thực hiện.

+ GV: Củng cố thao tác cho HS.

+ HS: Hàng kết quả sát nhau nên khó đọc; Hàng kết quả không được cân đối với hàng tiêu đề.

+ HS: Chỉnh sửa chương trình để làm đẹp kết quả trên màn hình.

+ HS: Nên sửa chương trình bằng cách chèn thêm một hàng trống giữa các hàng kết quả và đẩy các hàng này sang phải một khoảng cách nào đó.

+ HS: Quan sát mẫu sau khi sửa để nhận biết.

+ HS: Thực hiện theo các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Thực hiện yêu cầu bài 2.

+ HS: Thêm lệnh GotoXY vào chương trình.

For i := 1 to 10 do

Begin

GotoXY(5,WhereY); writeln(N, ‘ x ’, i:2, ‘ = ’, N*i:3);

Writeln

End;

+ HS: Dịch sửa lỗi và chạy lại chương trình, quan sát nhận xét.

+ HS: Quan sát hai chương trình và nhận xét về thay đổi và khác nhau của hai chương trình.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, hiểu thêm về câu lệnh.

+ HS: Chia thành các cột và các hàng, được tính bắt đầu từ góc trên bên trái.

+ HS: Chú ý lắng nghe và hiểu về phần lưu ý khi sử dụng câu lệnh.

+ HS: Sau khi khai báo thư viện crt của Pascal.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe, hiểu thêm về câu lệnh.

+ HS: WhereX Cho biết số thứ tự của cột và WhereY cho biết số thứ tự của hàng.

+ HS: Thực hiên theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Vận dụng lý thuyết trả lời các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và hiểu bài.

+ HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Thực hiện theo các bài tập của GV đưa ra.

+ HS: Tự giác thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Sửa những lỗi mà các em hay gặp phải về dấu.

+ HS: Các bạn khác quan sát và nhận xét kết quả của bạn.

+ HS: Rèn luyện các thao tác yếu.

3. Bài 3.

For i:= 1 To 10 Do

Begin

GotoXY(5,Where); Writeln(n, ‘ x ’, i:2, ‘ = ’, n*i:3);

Writeln;

End;

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố câu lệnh GotoXY, WhereX, WhereY.

5. Dặn dò: (1’)

  • Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

..............................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 620
Sắp xếp theo

    Giáo án tin học 8

    Xem thêm