Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 1)

Giáo án Tin học 8 bài 8

Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 1) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 23

Tiết: 46

BÀI 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết nhu cầu cần có cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước trong ngôn ngữ lập trình.

2. Kĩ năng: Phát hiện lấy ví dụ minh họa.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (6’)

Câu 1: Em hãy trình bày cú pháp câu lệnh lặp với số lần đã biết trước? Cho ví dụ minh họa về lặp 5 lần in ra chữ “Chao cac ban”

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (33’) Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.

+ GV: Yêu cầu HS đưa ra các ví dụ về các hoạt động lặp với số lần biết trước đã được học.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung về các hoạt động lặp với số lần biết trước để chuyển ý.

+ GV: Đưa ra một số ví dụ trong cuộc sống hằng ngày, nhiều hoạt động được thực hiện lặp đi lặp lại với số lần chưa được biết trước.

+ GV: Hướng dẫn HS tìm hiểu ví dụ 1 trong SGK va so sánh với các ví dụ về số lần lặp biết trước.

+ GV: Phân tích hướng dẫn HS tìm hiểu ví dụ về số lần lặp chưa biết trước so với các ví dụ về số lần lặp biết trước.

+ GV: Yêu cầu HS tìm ra điểm giống nhau giữa các hoạt động lặp với số lần biết trước và các hoạt động với số lần lặp chưa biết trước các hoạt động ở đây kết thức dựa vào đâu?

+ GV: Yêu cầu HS đưa ra các ví dụ khác về các công việc lặp đi lặp lại với số lần chưa được biết trước.

+ GV: Đưa ra ví dụ 2

- Nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên (n = 1, 2, 3, ...), ta sẽ được T1=1, T2=1+2, T3=1+2+3,... tăng dần. Cộng bao nhiêu để tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?

- Hướng dẫn HS tìm hiểu thuật trong ví dụ.

+ GV: Yêu cầu HS chỉ ra điều kiện dừng lại ở thuật toán trên là gì?

+ GV: Nếu điều kiện vẫn đúng chưa sai thì việc tính tổng sẽ thực hiện như thế nào?

+ GV: Chúng ta đã biết số lần cộng ở đây là bao nhiêu chưa.

+ GV: Giới thiệu cho HS một chương trình Pascal nhập tên.

+ GV: Dựa trên chương trình này, GV giới thiệu về cú pháp, sơ đồ hoạt động của việc lặp.

+ GV: Dưa trên sơ đồ em hãy cho biết nếu điều kiện đúng thì câu lệnh sẽ như thế nào.

+ GV: Dưa trên sơ đồ em hãy cho biết nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ như thế nào.

+ GV: Rút ra nhận xét kết luận cho học sinh.

+ GV: Vậy để có thể viết chương trình chỉ dẫn máy tính thực hiện các hoạt động lặp như các ví dụ trên người ta sử dụng câu lệnh lặp nào?

+ GV: Phân biệt cho HS giữa lặp với số lần biết trước và lặp với số lần chưa biết trước.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung phần tìm hiểu ví dụ.

+ HS: Lấy ví dụ minh họa về các hoạt động với số lặp biết trước.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và ghi nhớ nội dung.

+ HS: Quan sát, chú ý lắng nghe, ghi nhận các các ví dụ, tìm hiểu thêm thông tin trong SGK.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe tìm hiểu thêm trong SGK.

+ HS: Chú ý trả lời các nội dung câu hỏi theo yêu cầu của GV đưa ra để hiểu nội dung bài học.

+ HS: Điểm giống nhau giữa các hoạt động lặp với số lần biết trước và các hoạt động với số lần lặp chưa biết trước là các hoạt động ở đây kết thức dựa vào điều kiện.

+ HS: Dựa vào đời sống thực tế nêu ví dụ thể hiện công việc lặp với số lần chưa được biết trước.

+ HS: Tìm hiểu thuật toán:

Bước 1. S ← 0, n ← 0.

Bước 2. Nếu Ngược lại, chuyển tới bước 4.

Bước 3. S ← S + n và quay lại bước 2.

Bước 4. In kết quả. Kết thúc thuật toán.

+ HS: Điều kiện của thuật toán ở đây là tổng lớn hơn 1000 kết thúc việc tính tổng tức là điều kiện sai.

+ HS: Việc tính tổng tiếp tục được thực hiện cho đến khi điều kiện sai thì dừng lại.

+ HS: Chúng ta chưa biết được số lần cộng ở đây là bao nhiêu.

+ HS: Quan sát chương trình của GV đưa ra và tìm hiểu.

+ HS: Quan sát hình 39. Lắng nghe GV giải thích về hoạt động lặp với số lần chưa xác định.

+ HS: Nếu điều kiện kiểm tra là đúng thì thực hiện câu lệnh và quay lại kiểm tra điều kiện.

+ HS: Nếu điều kiện kiểm tra là sai thì câu lệnh sẽ không thực hiện mà dừng lại.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe → Ghi nhớ kiến thức.

+ HS: Ta có thể sử dụng câu lệnh có dạng lặp với số lần chưa biết trước.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe và phân biệt được hai hoạt động lặp khác nhau.

+ HS: Tập trung chú ý lắng nghe → hiểu nội dung bài học.

1. Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.

- Ví dụ: SGK.

- Cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước.

Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 1)

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố các ví dụ về hoạt động lặp với số lần chưa biết trước.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại bài. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

....................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 335
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 8 Xem thêm