Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 2)

Giáo án Tin học 8 bài 8

Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 2) có nội dung bám sát vào chương trình trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây sẽ là giáo án điện tử lớp 8 hay giúp quý thầy cô thuận tiện cho việc biên soạn giáo án Tin học lớp 8.

Tuần 24

Tiết: 47

BÀI 8. LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Biết ngôn ngữ lập trình dùng cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước để chỉ dẫn máy tính thực hiện lặp đi lặp lại công việc đến khi một điều kiện nào đó được thỏa mãn.

2. Kĩ năng: Phát hiện lấy ví dụ minh họa.

3. Thái độ: Học tập nghiêm túc, có ý thức tự giác, tinh thần vươn lên vượt qua khó khăn.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử, giáo án, máy chiếu.

2. Học sinh: Vở ghi, sách giáo khoa.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Ổn định lớp: (1’)

8A1:……………………………………………………………………………

8A2:……………………………………………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ:

Lồng ghép trong nội dung bài học.

3. Bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: (39’) Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

+ GV: Đưa ra cấu trúc câu lệnh lặp với số lần chưa được biết trước trong Pascal. Cho HS rút ra cú pháp.

+ GV: Giải thích cho HS các từ khóa While, do, điều kiện và câu lệnh?

+ GV: Yêu cầu HS nhắc lại nội dung trên.

+ GV: Giải thích cách hoạt động của câu lệnh lặp.

+ GV: Đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể để các em quan sát.

+ GV: Yêu cầu một số HS mô tả lại cách hoạt động của câu lệnh lặp.

+ GV: Chia nhóm thảo luận. Trình bày thuật toán trong ví dụ 3.

+ GV: Yêu cầu HS phân tích bài toán trong ví dụ 3.

+ GV: Các nhóm gõ đoạn chương trình và lần lượt thay điều kiện sai_so = 0.003 lần lược là sai_so = 0.002sai_so = 0.001, quan sát nhận biết kết quả.

+ GV: Trình chiếu ví dụ 4

- Phân tích bài toán.

Input: Dãy số tự nhiên đầu tiên.

Output: n = ? để Tn 1000.

+ GV: Chạy chương trình.

n

Tổng Sn

Điều kiện

Sn 1000

1

S1 = 1

Đúng

2

S2 = 1+2 = S1 + 2

Đúng

3

S3 = 1+2+3 = S2 + 3

Đúng

?

Sn

(Sao cho Sn nhỏ nhất lớn hơn 1000)

Sai kết thúc việc tính tổng

+ GV: Vì sao không sử dụng được vòng lặp for…to…do…

+ GV: Điều kiện trong ví dụ này như thế nào thì vòng lặp dừng lại?

+ GV: Trình chiếu ví dụ 5.

? Bài toán này em có thể dùng vòng lặp xác định for…to…do… để tính được không. Vì sao?

+ GV: Phân tích bài toán.

Input: Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 2)

Output: Tổng T.

+ GV: Chạy chương trình.

Giáo án Tin học 8 bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước (Tiết 2)

+ GV: Hướng dẫn các em thực hiện viết chương trình với vòng lặp.

- Vậy điều kiện trong ví dụ này như thế nào thì vòng lặp dừng lại?

+ GV: Yêu cầu HS quan sát và đưa ra nhận xét.

+ GV: Nhận xét chốt nội dung.

+ HS: Cú pháp:

While <điều kiện> do <câu lệnh>;

+ HS: Trong đó:

- Điều kiện: thường là một phép so sánh;

- Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép.

+ HS: Thực hiện như sau:

1. Kiểm tra điều kiện.

2. Nếu điều kiện SAI, câu lệnh bỏ qua, kết thúc lệnh lặp. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.

+ HS: Các nhóm thực hiện thảo luận dưới sự hướng dẫn của GV.

+ HS: Trình bày Input và Output của bài toán.

+ HS: Chạy chương trình ta nhận được kết quả n = 334. Thay điều kiện sai_so = 0.002sai_so = 0.001, nhận được các kết quả n = 501 và n = 1001.

+ HS: Quan sát, chú ý ví dụ.

+ HS: Xem lại thuật toán tại ví dụ 2 đã được tìm hiểu.

+ HS: Quan sát, chú ý, lắng nghe.

+ HS: Trả lời các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Nhận xét quan sát và nhận biết quá trình GV hướng dẫn.

+ HS: Giải thích các vấn đề do GV đặt ra.

+ HS: Minh họa lại các nội dung mà GV đã thực hiện.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và đưa ra nhận xét.

+ HS: Vì vòng lặp không xác định được điểm dừng.

+ HS: Điều kiện sau While là Sn 1000.

+ HS: Quan sát, chú ý.

+ HS: Dùng vòng lặp xác định được, bởi vì đã xác định được số lần lặp.

+ HS: Chú ý quan sát và nhận biết thực hiện.

+ HS: Trả lời các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Thực hiện vào vở nháp.

+ HS: Trả lời các yêu cầu của GV đưa ra.

+ HS: Nhận xét quan sát và nhận biết quá trình GV hướng dẫn.

+ HS: Giải thích các vấn đề do GV đặt ra.

+ HS: Minh họa lại các nội dung mà GV đã thực hiện.

+ HS: Các bạn khác theo dõi và đưa ra nhận xét.

+ HS: Thực hiện ghi vào vở, hiểu và nhớ tiến trình làm bài toán.

+ HS: Điều kiện sau While là n 100.

+ HS: Nếu n > 100 thì vòng lặp dừng lại.

+ HS: Lắng nghe, ghi nhớ.

2. Ví dụ về lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

- Cú pháp:

While <điều kiện> do <câu lệnh>;

- Trong đó:

+ Điều kiện: thường là một phép so sánh;

+ Câu lệnh có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép.

- Thực hiện như sau:

1. Kiểm tra điều kiện.

2. Nếu điều kiện SAI, câu lệnh bỏ qua, kết thúc lệnh lặp. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước 1.

4. Củng cố: (4’)

  • Củng cố câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

5. Dặn dò: (1’)

  • Ôn lại nội dung bài học. Xem trước nội dung phần tiếp theo của bài.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

.....................................................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
1 285
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án tin học 8 Xem thêm