Giáo viên dạy ghép lớp được hưởng phụ cấp thế nào?

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài viết Giáo viên dạy ghép lớp được hưởng phụ cấp thế nào?

Giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) đã được xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp dạy lớp ghép theo quy định tại Quyết định 15/2010/QĐ-TTg. Lớp ghép là gì? Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên như thế nào? Trong bài viết này VnDoc sẽ giải thích chi tiết và chính xác cho các bạn.

1. Lớp ghép là gì?

Lớp ghép là lớp học có học sinh ở hai trình độ (lớp) khác nhau trở lên cùng học và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đây là định nghĩa được Thủ tướng Chính phủ nêu tại Điều 2 Quyết định số 15/2010/QĐ-TTg.

Đồng thời, theo hướng dẫn về tổ chức dạy lớp ghép của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn 9548/BGDĐT-GDTH, dạy học lớp ghép còn được định nghĩa cụ thể như sau:

Dạy học lớp ghép là hình thức tổ chức dạy học mà một giáo viên trong cùng một thời gian và không gian có trách nhiệm dạy học cho học sinh ở hai hay nhiều nhóm trình độ (lớp) khác nhau nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đặt ra cho từng nhóm trình độ.

Hình thức này thường được tổ chức tại địa bàn đặc biệt khó khăn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. Ngoài ra, các lớp ghép có các đặc điểm sau:

- Quy mô: Mỗi lớp ghép có sĩ số không quá 15 học sinh, không quá hai trình độ. Đặc biệt, có thể ghép ba trình độ nhưng những lớp này chỉ có cao nhất 10 học sinh.

- Hạn chế ghép lớp đầu cấp (lớp 1) và lớp cuối cấp (lớp 5), nên tổ chức các lớp ghép có cùng trình độ liền nhau.

- Tập trung dạy hai môn Tiếng Việt và Toán theo chương trình, các môn học còn lại thì sẽ dạy một cách linh hoạt, phù hợp với nhận thức, hoàn cảnh và điều kiện của học sinh. Việc kiểm tra cũng tập trung vào hai môn này.

Trong đó, chọn nội dung chương trình của nhóm trình độ thấp làm cơ sở, chương trình của nhóm trình độ cao là mở rộng.

- Hạn chế ghép các môn học đánh giá bằng nhận xét với đánh giá bằng điểm số.

- Khuyến khích dạy học 02 buổi/ngày hoặc trên 05 buổi/tuần cho lớp ghép ở những nơi có điều kiện.

Căn cứ các quy định này, có thể thấy, lớp ghép thường được tổ chức tại nơi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, ghép hai hoặc ba trình độ học sinh trong cùng một lớp và do một giáo viên giảng dạy.

2. Phụ cấp dạy lớp ghép dành cho giáo viên là bao nhiêu?

Cũng theo Công văn 9548/BGDĐT-GDTH , giáo viên dạy lớp ghép phải là giáo viên đáp ứng các điều kiện sau:

- Giáo viên này phải là người có năng lực.

- Hằng năm, giáo viên được bồi dưỡng về phương pháp dạy học lớp ghép thường xuyên.

- Sinh hoạt chuyên môn ở tổ lớp ghép - nếu có hoặc tại các tổ chuyên môn của trường.

Khi dạy lớp ghép, giáo viên sẽ được hưởng phụ cấp theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

1. Mức phụ cấp

- Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ: Mỗi tháng hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy.

- Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên: Mỗi tháng hưởng thêm 75% tiền lương của háng giảng dạy.

2. Cách tính phụ cấp lớp ghép của giáo viên

Về cách tính, khoản 3 Điều 3 Quyết định 15/2010/QĐ-TTg nêu công thức gồm:

Phụ cấp dạy lớp ghép = Tỷ lệ % x Tiền lương tháng của giáo viên

Trong đó:

Tỷ lệ %: 50% với giáo viên dạy hai trình độ; 70% với giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên.

Tiền lương tháng của giáo viên: [Hệ số lương + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x Mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng nên trong năm 2021, phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép là:

Phụ cấp = 50%/70% x [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x 1,49 triệu đồng

Lưu ý: Phụ cấp này được trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Ví dụ:

Hỏi: Tôi được phân công chủ nhiệm lớp ghép 2 trình độ, lớp 4+5. Vậy tôi phải dạy bao nhiêu tiết/tuần. Tôi có được hưởng chế độ phụ cấp dạy lớp ghép?

Trả lời: Theo Điều 3 Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập”, quy định: Giáo viên được thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Cụ thể, mức phụ cấp được hưởng như sau: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp như sau: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên. Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung. Trong đó: Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%; Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Tại Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT), có nêu: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên THCS là 19 tiết, giáo viên THPT là 17 tiết. Tại Khoản 1 Điều 8 Quy định trên, hướng dẫn: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp THCS và cấp THPT được giảm 4 tiết/tuần.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn sẽ được hưởng phụ cấp dạy lớp ghép 2 trình độ được quy định tại Điều 3 Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG. Bạn sẽ phải dạy 20 tiết/tuần sau khi được giảm định mức 3 tiết/tuần vì bạn là giáo viên chủ nhiệm.

Đánh giá bài viết
2 143
Sắp xếp theo
    Giáo dục - Đào tạo Xem thêm