Giáo viên tiểu học không được chỉ định lớp trưởng từ 20/10

Giáo viên cấp 1 không được chỉ định lớp trưởng

Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ Trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó giáo viên chủ nhiệm cấp 1 sẽ không được chỉ định lớp trưởng.

Hiện hành: Tại Điều 17 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT quy định:

Học sinh được tổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc hai lớp phó do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm chỉ định luân phiên trong năm học. Mỗi lớp học có không quá 35 học sinh.

Tuy nhiên theo hông tư 28 2020 BGDĐT:

Học sinh cấp 01 được tổ chức theo lớp học. Các lớp học ở trường tiểu học có lớp trưởng và các lớp phó. Học sinh trong lớp được chia thành các tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó.

Đáng chú ý, nếu trước đây lớp trưởng có thể do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học thì nay lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó do học sinh ứng cử hoặc giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, được học sinh trong lớp, trong tổ bầu chọn và luân phiên trong năm học.

Như vậy, từ 20/10/2020, giáo viên chủ nhiệm cấp tiểu học không được phép chỉ định lớp trưởng như trước đây nữa mà chỉ được giới thiệu. Kết quả cuối cùng phải do học sinh trong lớp bầu chọn.

Ngoài ra, theo Thông tư này, hoạt động của lớp học đảm bảo tính dân chủ, tự quản, hợp tác. Mỗi học sinh được chủ động thảo luận, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, nhóm, lớp với sự hỗ trợ của giáo viên.

Đối với những lớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung. Tỉ lệ học sinh nam, nữ và sĩ số lớp học cân đối giữa các lớp trong khối lớp.

Mời các bạn xem thêm các bài viết khác trên chuyên mục Dành cho giáo viên của VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm