Giáo viên tiểu học có được dạy thêm?

Quy định về dạy thêm học thêm 2020

Giáo viên có được dạy thêm? Gần đây, một số giáo viên có suy nghĩ rằng theo Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT ngày 26/8/2019 thì từ nay giáo viên sẽ không còn được dạy thêm ở ngoài nữa, nếu dạy thêm là vi phạm pháp luật và sẽ bị phạt. Liệu cách hiểu như vậy có đúng không? Mời các bạnh cùng theo dõi bài viết sau đây để nắm được quy định về dạy thêm học thêm 2020 mới nhất theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cách hiểu như vậy là không đúng. Cụ thể, về vấn đề dạy thêm của giáo viên, Điều 4 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm của giáo viên đã quy định rất rõ, các thầy cô giáo sẽ không được dạy thêm trong 04 trường hợp:

Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Như vậy, nếu không thuộc các trường hơp nêu trên thì các thầy cô giáo vẫn có quyền tổ chức dạy thêm cho các em học sinh, sinh viên. Ví dụ, đối với cơ sở giáo dục tổ chức dạy học 1 buổi/ngày thì giáo viên vẫn được dạy thêm, hoặc đối với giáo viên đang hưởng lương của đơn vị sự nghiệp công lập, nếu như được Thủ trưởng cơ quan quản lý đồng ý thì giáo viên đó sẽ được thực hiện dạy thêm ngoài nhà trường.

Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT chỉ công bố hết hiệu lực đối với quy định về cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với tổ chức, cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư 2014 chứ không nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm như một số giáo viên đã hiểu.

Thực tế, ngày 29/11/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu cũng cho rằng, trừ cấp tiểu học, thì tất cả các giáo viên đều có quyền dạy thêm, tại những nơi có đăng ký hoạt động dạy thêm. Dù hoạt động dạy thêm, học thêm giờ không cấp phép nữa, nhưng vẫn phải có đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Do đó, cách hiểu “Giáo viên không được dạy thêm” là cào bằng, quy chụp không đúng quy định. Các thầy cô giáo cần phải hiểu rõ quy định này để đảm bảo được quyền lợi của mình.

Đánh giá bài viết
1 15.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Văn bản giáo dục Xem thêm