Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ về loài chim

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về loài chim

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ về loài chim là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 35, 36 có đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh tham khảo, củng cố vốn từ các loài chim, hoàn thiện các dạng bài luyện từ và câu. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 35, 36

Câu 1. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 35) Viết tên những loài chim trong tranh:

(1) Chào mào

(2) Chim sẻ

(3) Cò

(4) Đại bàng

(5) Vẹt

(6) Sáo sậu

(7) Cú mèo

Câu 2. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 36) Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:

a. Đen như ….

b. Hôi như ….

c. Nhanh như ….

d. Nói như ….

e. Hót như ….

Trả lời

a. Đen như quạ

b. Hôi như cú

c. Nhanh như cắt

d. Nói như vẹt

e. Hót như khướu

Câu 3. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 36) Chép lại đoạn văn trong “Vở bài tập Tiếng Việt” trang 15, cho đúng chính tả.

“Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở… cùng ăn …. cùng làm việc và đi chơi cùng nhau…. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng”.

Trả lời

“Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng”.

>> Bài tiếp theo: Tập đọc lớp 2: Cò và cuốc

Đánh giá bài viết
6 3.542
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm