Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc

Luyện từ và câu lớp 2: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về chim chóc là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 27 cho các em học sinh tham khảo, luyện tập củng cố vốn từ chủ đề chim chóc. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 27

Câu 1. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 27) Ghi tên các loài chim trong ngoặc đơn vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh)

Gọi tên theo hình dáng

Gọi tên theo tiếng kêu

Gọi tên theo cách kiếm ăn

Mẫu: chim cánh cụt

Mẫu: chim tu hú

Mẫu: bói cá

- chim cú mèo

- chim cuốc

- chim sâu

- chim vàng anh

- chim quạ

- chim gõ kiến

Trả lời

Gọi tên theo hình dáng: chim cú mèo, chim quạ

Gọi tên theo tiếng kêu: chim cuốc, chim vàng anh

Gọi tên theo cách kiếm ăn: chim gõ kiến, chim sâu

Câu 2. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 27) Dựa vào bài tập đọc " Chim sơn ca và bông cúc trắng" "Thông báo của thư viện vườn chim” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 23, 26) trả lời những câu hỏi:

a) Bông cúc trắng mọc ở đâu?

- Bông cúc trắng mọc bên bờ rào, giữa đám cỏ dại.

b) Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?

- Chim sơn ca bị nhốt trong lồng.

c) Em làm thẻ mượn sách ở đâu?

- Em làm thẻ mượn sách ở thư viện nhà trường. Hoặc: "Em làm thẻ mượn sách ở thư viện thiếu nhi của tỉnh”.

Câu 3. (sgk Tiếng Việt 2 tập 2 trang 27) Đặt câu hỏi có cụm từ "ở đâu” cho mỗi câu sau:

a) Sao Chăm Chỉ họp ở đâu?

b) Em ngồi ở đâu?

c) Sách của em để ở đâu?

>> Bài tiếp theo: Soạn bài Tập đọc lớp 2: Vè chim

Đánh giá bài viết
11 4.790
Sắp xếp theo
    Học tốt tiếng Việt lớp 2 Xem thêm