Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật

Giải Tập bản đồ Địa lí 6

Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với các bài tập bản đồ được giải chi tiết, chính xác nhất, hỗ trợ quá trình tự học môn Địa lí 6 tại nhà.

Tập bản đồ Địa lý lớp 6 bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất

Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật

Bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.

Lời giải:

Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất:

- Tùy theo đặc điểm khí hậu ở mỗi nơi mà có các loại thực vật khác nhau

- Mức độ phong phú hay nghèo nàn của thực vật ở mỗi nơi là do khí hậu quyết định.

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo dàn ý sau:

Đới Thực vật chủ yếu Động vật chủ yếu
HÀN ĐỚI(Đới lạnh) .......................... ..........................
ÔN ĐỚI(Đới ôn hòa) .......................... ..........................
NHIỆT ĐỚI(Đới nóng) .......................... ..........................

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 6

Đánh giá bài viết
6 926
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 6 Xem thêm