Bài tập Toán lớp 2 - Bài toán về ít hơn

Bài tập Toán lớp 2 - Bài toán về ít hơn 

Mời quý thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo tài liệu Bài tập Toán lớp 2 - Bài toán về ít hơn để trợ giúp các em trong quá trình học tập môn Toán. Quá trình thực hành tìm đáp án cho bài toán về ít hơn này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng giải bài tập. Chúc các em học tốt! 

 • Câu 1:
  Anh năm nay 16 tuổi, em kém anh 5 tuổi. Hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi?
  Trả lời:
  Số tuổi của em năm nay là: ................ tuổi.
  11 11 tuổi
 • Câu 2:
  Phương cao 95cm, Bình thấp hơn Phương 4cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xen-ti-mét?
  Trả lời:
  Bình cao ................. cm.
  91 91cm 91 cm
 • Câu 3:
  Lớp 2E có 26 học sinh nữ, số học sinh nam của lớp ít hơn số học sinh nữ 4 bạn. Hỏi lớp 2E có bao nhiêu học sinh Nam?
  Trả lời: 
  Số học sinh nam của lớp 2E là .............. học sinh.
  22 22 học sinh
 • Câu 4:

  Tổ 1 gấp được 11 con thuyền, tổ hai gấp ít hơn tổ 1 là 6 con thuyền. Hỏi tổ hai gấp được bao nhiêu con thuyền?
  Trả lời: 
  Số thuyền tổ hai gấp được là: ............... con thuyền. 

  13
 • Câu 5:
  Tòa nhà thứ nhất có 25 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn tòa nhà thứ nhất 4 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng?
  Trả lời:
  Tòa nhà thứ hai có ................. tầng.
  21
 • Câu 6:
  Trong giỏ hoa quả có 15 quả cam, số táo ít hơn số cam 3 quả. Hỏi có bao nhiêu quả táo trong giỏ?
  Trả lời:
  Số táo trong giỏ là .............. quả.
  12
 • Câu 7:
  Lan có 24 chiếc bút màu, Hoa có ít hơn Lan 7 chiếc. Hỏi Hoa có bao nhiêu chiếc bút chì màu? 
  Trả lời:
  Hoa có ............... chiếc bút chì màu.
  17
 • Câu 8:
  Đào có 35 quyển truyện tranh. Số truyện của Mai ít hơn Đào 3 quyển. Hỏi Mai có bao nhiêu quyển truyện?
  Trả lời:
  Mai có ...................... quyển truyện.
  32
 • Câu 9:
  Tổ 1 trồng được 18 cây, tổ hai trồng ít hơn tổ 1 là 5 cây. Hỏi tổ 2 trồng được bao nhiêu cây?
  Trả lời:
  Số cây tổ 2 trồng được là .................. cây.
  13
 • Câu 10:
  Tìm số thích hợp: 24; 20; 16; 12; ...............
  8
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 2.684
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 2 KNTT

Xem thêm