Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11: Cảm ứng - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11: Cảm ứng - Phần 2 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11: Liên Minh Châu Âu - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học lớp 11: Cảm ứng - Phần 1

 • Câu 1

  Ứng động sinh trưởng là gì?

 • Câu 2:

  Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

 • Câu 3:

  Các kiểu ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng là:

 • Câu 4:

  Điểm khác nhau giữa ứng động sinh trưởng và ứng động không sinh trưởng là gì?

 • Câu 5:

  Cử động bắt mồi của thực vật có cơ chế tương tự với vận động nào sau đây của cây?

 • Câu 6:

  Khi chạm tay vào gai nhọn, ta có phản ứng rút tay lại. Bộ phận tiếp nhận kích thích cửa cảm ứng trên là:

 • Câu 7:

  Khi chạm tay vào gai nhọn, ta có phản ứng rút tay lại. Tác nhân kích thích của cảm ứng trên là:

 • Câu 8:

  Động vật nào sau đây cảm ứng có sự tham gia của hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

 • Câu 9:

  Tốc độ cảm ứng của động vật so với cảm ứng ở thực vật như thế nào?

 • Câu 10:

  Hệ thần kinh của giun dẹp có

 • Câu 11:

  Khi chạm tay vào gai nhọn ta có phản ứng rút tay lại. Bộ phận thực hiện của cảm ứng trên là:

 • Câu 12:

  Động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch so với động vật có hệ thần kinh dạng lưới:

 • Câu 13:

  Ở các dạng động vật không xương sống như thân mềm, giáp xác, sâu bọ, tính cảm ứng thực hiện nhờ:

 • Câu 14:

  Cảm ứng ở động vật là:

 • Câu 15:

  Dùng một chiếc kim nhọn châm vào thân con thuỷ tức, con thuỷ tức sẽ co toàn thân lại đê tránh kích thích. Bộ phận phân tích và tổng hợp của cảm ứng trên là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 278
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 11

Xem thêm