Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 3

Bài tập trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 3

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Địa lý lớp 9 - Phần 3 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 1

Câu trắc nghiệm môn Địa lý lớp 9 - Phần 2

  • * Quan sát bảng số liệu (bảng 22.1 SGK lớp 9):

    Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng Sông Hồng. (%)

    Tiêu chí

    Năm

    1995

    1998

    2000

    2002

    Dân số

    100,0

    103,5

    105,6

    108,2

    Sản lượng lương thực

    100,0

    117,7

    128,6

    131,1

    Bình quân lương thực theo đầu người

    100,0

    113,8

    121,8

    121,2

  • Câu 1:

    Dựa vào bảng số liệu trên, dạng biểu đồ cần vẽ thích hợp nhất là.

  • Câu 2:

    Dựa vào bảng số liệu so sánh sản lượng lương thực và dân số năm 2000 với năm 2002 cho thấy.

  • Câu 3:

    Dựa vào bảng số liệu ta thấy; khi dân số tăng nhanh làm cho bình quân lương thực theo đầu người từ năm 1996 -> 2002 có xu hướng.

  • Câu 4.

    Dựa vào bảng số liệu cho thấy việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số vùng Đồng bằng Sông Hồng có vai trò quan trọng.

  • * Quan sát lược đồ sau (23.1 SGK lớp 9):

    Lược đồ tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ

    40 câu trắc nghiệm địa lý lớp 9 có đáp án

  • Câu 5:

    Dựa vào lược đồ vị trí địa lí vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa.

  • Câu 6:

    Quan sát lược đồ cho biết; vùng Bắc Trung Bộ có tiềm năng để phát triển các ngành kinh tế

  • Câu 7:

    Quan sát lược đồ cho biết: Đặc điểm địa hình vùng Bắc Trung Bộ làm cho khí hậu có đặc điểm.

  • Câu 8:

    Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã khai thác tiềm năng kinh tế biển đó là.

  • Câu 9:

    Để khắc phục những khó khăn về nông nghiệp, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đã có những giải pháp.

  • Câu 10:

    Để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên nhà nước ta có các dự án.

  • Đáp án đúng của hệ thống
  • Trả lời đúng của bạn
  • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.413
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý 9 Xem thêm