Câu trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 1

Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Thị trường chứng khoán, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm môn Thị trường chứng khoán - Phần 1 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

 • Câu 1:

  Người sở hữu cổ phiếu và trái phiếu đều được hưởng:

 • Câu 2:

  Nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD, có lãi suất danh nghĩa 6%/năm với giá 900 USD. Vậy hàng năm nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi là:

 • Câu 3:

  Cổ phiếu quỹ:

 • Câu 4:

  Các câu nào sau đây đúng với thị trường sơ cấp?

 • Câu 5:

  Thị trường thứ cấp

 • Câu 6:

  Hình thức bảo lãnh mà trong đó các nhà bảo lãnh phát hành cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành cho dù họ có thể bán hết hay không được gọi là:

 • Câu 7:

  Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng:

 • Câu 8:

  Trật tự ưu tiên lệnh theo phương thức khớp lệnh là:

 • Câu 9:

  Lệnh giới hạn là lệnh:

 • Câu 10:

  Lệnh dùng để bán được đưa ra

 • Câu 11:
  Lý do nào sau đây đúng với bán khống chứng khoán:
 • Câu 12:

  Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:

 • Câu 13:

  Giao dịch theo phương pháp khớp lệnh ở Việt Nam quy định đơn vị yết giá đối với những cổ phiếu có mức giá từ 50.000 đồng đến 99.500 đồng là:

 • Câu 14:

  Ông X vừa bán 100 cổ phiếu của công ty A với giá 40 USD/cổ phiếu. Ông ta mua cổ phiếu đó một năm trước đây với giá 30 USD/cổ phiếu, năm vừa qua ông ta có nhận cổ tức 2 USD/cổ phiếu. Vậy thu nhập trước thuế của ông từ 100 cổ phiếu A là:

 • Câu 15:

  Mệnh giá trái phiếu phát hành ra công chúng ở Việt Nam là:

 • Câu 16:

  Nếu một trái phiếu được bán với giá thấp hơn mệnh giá thì:

 • Câu 17:

  Nhà phát hành định phát hành 2 loại trái phiếu: trái phiếu X có thời hạn 5 năm và trái phiếu Y có thời hạn 20 năm. Như vậy, nhà phát hành phải định mức lãi suất cho 2 trái phiếu trên như thế nào?

 • Câu 18:

  Người bán khống chứng khoán thực hiện hành động bán khống khi họ dự đoán giá của cổ phiếu:

 • Câu 19:

  Giả sử cổ phiếu A có giá đóng cửa ở phiên giao dịch trước là: 101.000 đồng, theo quy chế giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (Hose) hiện nay, mức giá nào sẽ là mức đặt lệnh hợp lệ trong các mức giá sau:

 • Câu 20:

  Lệnh dừng để mua được đưa ra:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 89
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi trực tuyến Xem thêm