Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 3 là tài liệu tham khảo hữu ích, hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 1.

 • Bài 1. Nối hình với số thích hợp:
  Đề kiếm tra Toán 1
  Gợi ý trả lời: A - ...; B - ...; ....
  A - 3; B - 4; C - 9; D - 6; E - 7; G - 10 A-3; B-4; C-9; D-6; E-7; G-10
 • Bài 2. Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:
  a, 1 ... 3
  <
 • b
  7 ... 9
  <
 • c
  9 ... 10
  <
 • d
  8 ... 5
  >
 • e
  6 ... 6
  =
 • f
  4 ... 0
  >
 • Bài 3
  Viết số thích hợp vào ô □:
  Hình vẽ bên có: □ Hình tam giác.
  Đề kiểm tra Toán 1
  3
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 1.016
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 1

  Xem thêm