Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 5

Đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 5 là tài liệu tham khảo hữu ích, hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 1.

 • Bài 1. Viết:
  a) Theo mẫu:
  Đề thi Toán 1
  Theo mẫu: ...; ....; ...; ....
  2; 5; 9; 6; 4 5; 9; 6; 4
 • b
  Các số 7; 4; 2; 9; 1 theo thứ tự từ lớn đến bé: …; …; …; …
  9; 7; 4; 2; 1
 • Bài 2. Tính:
  a, 9 - 0 = ...
  9
 • b
  2 + 6 = ...
  8
 • c
  2 + 5 - 6 = ...
  1
 • d
  6 - 2 + 3 = ...
  7
 • Bài 3. Điền số thích hợp vào ô □:
  a, □ + 3 = 5
  2
 • b
  7 – □ = 0
  7
 • c
  5 + □ < 6
  0
 • d
  9 – 4 > □
  0 1 2 3 4
 • Bài 4
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  Hình vẽ dưới có ….. . hình vuông
  Đề thi Toán 1
  8
 • Bài 5
  Viết phép tính thích hợp:
  a) Có: 9 lá cờ
  Cho: 5 lá cờ
  Còn: …. lá cờ?
  9 - 5 = 4
 • b
  Điền số và dấu để được phép tính:
  Đề thi Toán 1
  10 – 4 = 6;             9 – 3 = 6;                  7 – 1 = 6;                6 – 0 = 6
  6 + 0 = 6;               5 + 1 = 6;                  4 + 2 = 6;               3 + 3 = 6
  0 + 6 = 6; 1 + 5 = 6; 2 + 4 = 6
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 807
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 1

  Xem thêm