Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 4

Đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 4 là tài liệu tham khảo hữu ích, hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 1.

 • Bài 1. Viết số vào chỗ chấm theo mẫu:
  Đề thi Toán 1
  Thứ tự cần viết: ...; ....; ....; ....
  3; 4; 10; 8; 6 4; 10; 8; 6
 • Bài 2. Tính:
  a, 5 + 4 = ...
  9
 • b
  7 - 4 = ...
  3
 • c
  4 + 2 + 1 = ...
  7
 • d
  7 - 0 - 2 = ...
  5
 • Bài 3
  Viết các số 5; 8; 2; 3:
  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:…; …; ……; ……; ….
  2; 3; 5; 8
 • b
  Theo thứ tự từ lớn đến bé:…; …; …; …
  8; 5; 3; 2
 • Bài 4. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống dưới hình:
  Đề thi Toán 1
 • a
  A là hình ....
  tam giác
 • b
  B là hình ....
  vuông
 • c
  C là hình ....
  tròn
 • Bài 5
  Viết phép tính thích hợp:
  a) Có: 7 bạn chơi bóng.
  Có thêm: 2 bạn đang chạy tới.
  Tất cả có:………bạn
  7 + 2 = 9
 • b. Điền số và dấu để được phép tính:
  Đề thi Toán 1
  5 + 0 = 5
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 1.010
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 1

  Xem thêm